نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي برنامه آموزش مبتني بر خود تنظيمي، ذهن آگاهي و مديريت زمان بر کاهش تعلل ورزي و افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
تعلل ورزي تحصيلي پديده اي رايج در بين دانش آموزان است. تعلل ورزي با عوامل مختلف فردي و محيطي ارتباط دارد و به پيامدهاي تحصيلي و عاطفي منجر مي شود. پژوهش حاضر به منظور استخراج مؤلفه هاي تعلل ورزي از تجارب بي واسطه دانش آموزان، تدوين و اجراي برنامه ي آموزشي در جهت ارزيابي اثربخشي آن بر تعلل ورزي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان انجام شد. طرح مطالعه ي فعلي از نوع ترکيبي کيفي-کمّي بود. 30 نفر از دانش آموزان پايه ي سوم متوسطه به روش نمونه گيري هدف مند براي مشارکت در مرحله ي کيفي و 64 نفر از دانش آموزان همين پايه در سال 96-95 به عنوان آزمودني در مرحله ي کمّي به صورت خوشه اي چند مرحله اي براي گروه هاي آزمايش و گواه انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات کيفي از مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته و در مرحله ي کمّي از پرسشنامه محقق ساخته تعلل ورزي و نتايج آزمون هاي هماهنگ پيشرفت تحصيلي استفاده شد. نتايج مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته 12 مضمون اصلي مرتبط با تعلل ورزي را مشخص ساخت. تهيه محتواي برنامه ي آموزشي بر اساس مضامين استخراج شده صورت گرفت. نتيجه ي تحليل کوواريانس نشان داد که اجراي مداخله ي آموزشي بر کاهش تعلل ورزي و افزايش پيشرفت تحصيلي مؤثر بوده است. يافته هاي پژوهش به طور کلي نشان داد که مي توان از بسته ي آموزشي طراحي شده براي کاهش گرايش به تعلل ورزي در دانش آموزان استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قره آغاجی، س.، و واحدی، ش.، و فتحی‌ آذر، ا.، و ادیب، ی. (1397). اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خود تنظیمی, ذهن آگاهی و مدیریت زمان بر کاهش تعلل ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه. مطالعات روانشناسی تربیتی, 15(30 ), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474893Vancouver : کپی

قره آغاجی سعید، واحدی شهرام، فتحی‌ آذر اسکندر، ادیب یوسف. اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خود تنظیمی, ذهن آگاهی و مدیریت زمان بر کاهش تعلل ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه. مطالعات روانشناسی تربیتی. 1397 [cited 2022May28];15(30 ):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474893IEEE : کپی

قره آغاجی، س.، واحدی، ش.، فتحی‌ آذر، ا.، ادیب، ی.، 1397. اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خود تنظیمی, ذهن آگاهی و مدیریت زمان بر کاهش تعلل ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه. مطالعات روانشناسی تربیتی, [online] 15(30 ), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474893. 

 
بازدید یکساله 281 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی