3 SID.ir | تاثير درمان شناختي-رفتاري گروهي بر کاهش نشانه هاي افسردگي در دختران نوجوان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير درمان شناختي-رفتاري گروهي بر کاهش نشانه هاي افسردگي در دختران نوجوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش تاثير درمان شناختي-رفتاري گروهي بر کاهش نشانه هاي افسردگي در دانش آموزان دختر نوجوان 13 تا 15 ساله مراجعه کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش ناحيه 2 شهر اهواز بود. 20 دانش آموز براساس نقطه برش 22 در پرسشنامه افسردگي کودکان (CDI، رجبي) و راهنماي تشخيصي و آماري (DSM-5) انتخاب و 10 نفر به صورت تصادفي به گروه آزمايش و 10 نفر به صورت تصادفي به گروه کنترل جايگزين شدند. گروه آزمايش 12 جلسه و هر هفته 2 جلسه، 90 دقيقه اي تحت آموزش درمان شناختي-رفتاري گروهي قرار گرفت. براي اندازه گيري افسردگي از پرسشنامه افسردگي کودکان و نوجوانان (CDI، رجبي) استفاده شد. يافته ها با استفاده از تحليل واريانس با اندازه هاي تکراري نشان داد که درمان شناختي-رفتاري گروهي به طور معناداري باعث کاهش ميزان افسردگي در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل شده است و مقايسه مراحل سه گانه پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري در گروه آزمايش نشان داد که اين درمان توانسته است ميزان افسردگي را از مرحله پيش آزمون به مرحله پيگيري کاهش دهد (001/0 >p). بنابراين مي توان بيان کرد که درمان شناختي-رفتاري يک روش درمان موثر در کاهش نشانه هاي افسردگي و کارآمدي دانش آموزان دختر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی