برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  15 , شماره  29 ; از صفحه 97 تا صفحه 124 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير آموزش مثبت انديشي بر اضطراب دانشجويان روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد بیرجند
 
چکیده: 
زمينه: افراد در مواجه با شرايط گوناگون زندگي با عواملي مختلف از قبيل اضطراب، استرس و افسردگي و غيره روبرو مي-باشند که تقريباً در بين تمامي گروههاي سني ديده مي شود. به نظر مي رسد مثبت انديشي مي تواند به عنوان راه حل مناسبي در جهت کاهش اضطراب به شمار آيد. هدف: در اين پژوهش، اثربخشي يک پرتکل ابداعي آموزش مثبت انديشي بر اضطراب و خوش بيني دانشجويان مي باشد. روش پژوهش: اين پژوهش، مطالعه اي نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. بدين منظور از کليه دانشجويان مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته ي روان شناسي به صورت داوطلبانه آزمون اضطراب بک گرفته شد دانشجوياني که داراي اضطراب بالاتر از 8 بودند به تعداد 46 نفر انتخاب و در دو گروه همتا (23 نفر آزمايش و 23 نفر کنترل) به صورت تصادفي قرار گرفتند. از هر دو گروه آزمون خوش بيني _ بدبيني گرفته شد. گروه آزمايش هفته اي دو جلسه و طي 7 جلسه (80 دقيقه اي) تحت تأثير برنامه آموزش مثبت انديشي توسط محقق قرار گرفتند و در گروه کنترل هيچ گونه آموزشي صورت نگرفت. يافته ها: داده ها پس از جمع آوري در نرم افزار17spss وارد و بوسيله آزمون پارامتري t مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي بررسي پيش فرض نرمال بودن از آزمون کولموگروف اسميرنوف و براي پيش فرض برابري واريانس هاي دو گروه از آزمون F استفاده گرديد. بحث و نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که آموزش مثبت انديشي اضطراب دانشجويان را به طور معني داري کاهش و خوش بيني را افزايش داده لذا مي توان از اين پرتکل آموزشي در مراکز مشاوره دانشجويي براي کاهش اضطراب و افزايش خوش بيني استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

جعفر طباطبایی، ت.، و احدی، ح.، و بهرامی، ه.، و خامسان، ا. (1397). تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند. مطالعات روانشناسی تربیتی, 15(29 ), 97-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474866Vancouver : کپی

جعفر طباطبایی تکتم سادات، احدی حسن، بهرامی هادی، خامسان احمد. تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند. مطالعات روانشناسی تربیتی. 1397 [cited 2021April23];15(29 ):97-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474866IEEE : کپی

جعفر طباطبایی، ت.، احدی، ح.، بهرامی، ه.، خامسان، ا.، 1397. تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند. مطالعات روانشناسی تربیتی, [online] 15(29 ), pp.97-124. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474866. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی