برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  20 , شماره  1 ; از صفحه 64 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر راه رفتن افراد مبتلا به بيماري مولتيپل اسکلروزيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
هدف بيماري ام اس يک اختلال مزمن التهابي، دميلينيزاسيون و نورودژنراتيو سيستم عصبي مرکزي و همچنين شايع ترين علت غيرتروماتيک ناتواني نورولوژيک در افراد جوان است. ابتلا به بيماري ام اس در ميان زنان، به ويژه زنان جوان نسبت به مردان در سراسر دنيا حدود 1/5 تا سه برابر بيشتر است. تخريب ميلين در هر ناحيه اي از مغز ممکن است علائم خاصي را بروز دهد. يکي از علائم ناتوان کننده اختلال در تعادل و راه رفتن است که با اشکال در جابه جايي از يک مکان به مکان ديگر، حفظ وضعيت ايستاده و انجام فعاليت هاي عملکردي مثل راه رفتن و دورزدن همراه است. همه اين عوامل فرد را در معرض از دست دادن تعادل و افتادن قرار مي دهد. شيوع زياد ام اس در اصفهان، اين شهر را در زمره مناطق ريسک متوسط تا زياد ام اس در آسيا و اقيانوسيه قرار داده است. از اين رو اين پژوهش بر آن است از ديدگاه کل نگر کاردرماني، عوامل جسماني و شناختي موثر بر راه رفتن افراد مبتلا به ام اس (قدرت عضلات اندام تحتاني، شناخت و توجه) را در شهر اصفهان بررسي کند. روش بررسي اين پژوهش از نوع همبستگي تحليلي بود و در آن از روش نمونه گيري دردسترس استفاده شد. جامعه مطالعه شده تمام بيماران مبتلا به ام اس در مرداد سال 1396 در شهر اصفهان بودند که در اين مطالعه بر اساس فرمول حجم نمونه و معيارهاي ورود و خروج 70 بيمار (24 مرد و 46 زن با ميانگين سني 7 /55± 32/20) مبتلا به ام اس محاسبه و به مطالعه وارد شدند. معيارهاي ورود شامل داشتن بيماري ام اس با تشخيص و تاييد پزشک نورولوژيست با بررسي ام آرآي بيمار، توانايي خواندن و نوشتن و همچنين توانايي حداقل صد متر راه رفتن مستقل بود. معيارهاي خروج نيز وجود هرگونه بيماري نورولوژيک ديگر و تمايل نداشتن بيمار براي همکاري در پژوهش در نظر گرفته شد. پس از ارائه توضيحات کافي و کسب رضايت آگاهانه درباره پژوهش، پرسش نامه و آزمون هاي مذکور براي انجام پژوهش به آن ها ارائه و تکميل شد. در اين مطالعه از آزمون هاي بررسي مختصر وضعيت شناختي، 10 متر راه رفتن، برخاستن و رفتن، برخاستن از صندلي و آزمون استروپ استفاده شد. براي تجزيه و تحليل آماري داده ها از نسخه 16 نرم افزار SPSS و آزمون ضريب همبستگي پيرسون (با توجه به فاصله اي بودن متغيرها) و تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. يافته ها در اين پژوهش 70 بيمار مبتلا به ام اس واجد شرايط مشارکت داشتند. نتايج به دست آمده همبستگي منفي و معناداري را بين نمرات آزمون سرعت راه رفتن (10 متر راه رفتن) با نمرات متغيرهاي قدرت عملکردي عضلات اندام تحتاني (0/001>P) و توجه (0/01=P) نشان دادند. همچنين همبستگي معني داري نيز بين قدرت عضلات اندام هاي تحتاني با ميزان تعادل ديده شد (0/01=P). نتايج آزمون رگرسيون گام به گام نشان داد متغير قدرت عملکردي عضلات اندام تحتاني بيشترين سهم را در تبيين واريانس ميزان سرعت راه رفتن در اين افراد داشته است. نتيجه گيري بر اساس يافته هاي اين مطالعه، بين عوامل جسماني و شناختي اثرگذار بر تعادل و راه رفتن در افراد مبتلا به ام اس که هنوز قادر به راه رفتن هستند (قدرت عملکردي عضلات اندام تحتاني، شناخت و توجه) قدرت عملکردي عضلات اندام تحتاني مهم ترين عامل اثرگذار بر تعادل و سرعت راه رفتن در اين بيماران است و بايد در فرايند توان بخشي، به ويژه کاردرماني در اين بيماران، توجه بيشتري به برنامه تقويت عضلات اندام هاي تحتاني شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

مهدی زاده، ا.، و لوک زاده، س.، و ریاحی، آ.، و حسینی، س.، و جلیلی، ن. (1398). بررسی عوامل موثر بر راه رفتن افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), 20(1 ), 64-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474823Vancouver : کپی

مهدی زاده امین، لوک زاده سمیه، ریاحی آزاده، حسینی سیدعلی، جلیلی نسرین. بررسی عوامل موثر بر راه رفتن افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس. آرشیو توانبخشی (توانبخشی). 1398 [cited 2021April16];20(1 ):64-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474823IEEE : کپی

مهدی زاده، ا.، لوک زاده، س.، ریاحی، آ.، حسینی، س.، جلیلی، ن.، 1398. بررسی عوامل موثر بر راه رفتن افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), [online] 20(1 ), pp.64-73. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474823>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی