5 SID.ir | بررسي اثر نانوکورکومين در درمان کبد چرب غيرالکلي در موشهاي هايپرکلسترولمي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر نانوکورکومين در درمان کبد چرب غيرالکلي در موشهاي هايپرکلسترولمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد پرند، پرند، ایران
 
چکیده: 
با توجه به کاربرد وسيع نانوذرات در پزشکي، بررسي پاتولوژي آنها ضروري بنظر مي رسد. ويژگي مهم نانوذرات، اندازه کوچک آنها است. تجمع بيش از حد چربي در کبد و التهاب آن موجب سيروز کبدي مي گردد. هدف از اين مطالعه، تعيين اثر نانوکورکومين بر بيماري کبد چرب و کلسترول، تري-گليسيريد، ليپوپروتئين با دانسيته بالا (HDL)، ليپوپروتئين با دانسيته پايين (LDL)، آسپارتات آمينوترانسفراز (AST) و آلانين آمينوترانسفراز (ALT) سرم مي باشد. در اين مطالعه 60 سر موش نر در 6 گروه ده تايي تقسيم شدند که شامل: گروه کنترل، گروه کلسترول، گروه کلسترول و کورکومين و سه گروه دريافت کننده دوزهاي مختلف نانوکورکومين که به صورت گاواژ تغذيه شدند. ميزان پروفايل ليپيدي و آنزيم هاي کبدي اندازه گيري و نمونه بافت کبد موش ها پس از تثبيت در بافر فرمالين و رنگ آميزي با هماتوکسيلين و ائوزين مورد مطالعه قرار گرفتند. تحليل داده ها توسط نرم افزارSPSS انجام شد. بررسي ها نشان داد که درگروه تغذيه شده با دوز بالاي نانوکورکومين ميزان تري گليسريد، کلسترول، LDL، ASTو ALT به طور معني داري کاهش و در دو گروه دريافت کننده دوز 50 و 100 نانوکورکومين، نسبت به گروه کورکومين(غيرنانو) و گروه کلسترول کاهش معني-داري را نشان دادند. پروفايل ليپيدي، AST و ALT گروه کورکومين غيرنانو نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري نداشت اما تغير در ميزانHDL معني دار بود. تغييرات آسيب شناسي کبد گروه دريافت کننده ي کلسترول موجب ايجاد توده هاي چربي و گروه هاي تغذيه شده توسط دوز 50 نانوکورکومين اثري از توده چربي نداشتند. نتايج نشان داد که مي توان از دوزهاي مناسب نانوکورکومين براي درمان بيماري کبد چرب غيرالکلي استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی