برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  9 , شماره  28 ; از صفحه 145 تا صفحه 155 .
 
عنوان مقاله: 

اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسيد آهن بر کيفيت و عملکرد غده سيبزميني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي تجمع نيترات و تغييرات عملکرد غده و پروتئين با مصرف غلظتهاي نانو اکسيد آهن در مراحل مختلف رشد سيب زميني، آزمايشي بهصورت فاکتوريل، در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي و در 3 تکرار در سال 1391، در اردبيل انجام شد. فاکتور اول کود نانواکسيد آهن در سطوح0، 0.5، 1، 1.5 و 2 درصد و اکسيد آهن معمولي در سطح دو درصد و فاکتور دوم مراحل محلولپاشي (رشد رويشي، شروع غدهبندي و پرشدن غده) بود.نتايج نشان داد که با کاربرد نانو اکسيد آهن ميزان نيترات غده به طور معنيداري کاهش يافت و کمترين نيترات نسبت به شاهد در برهمکنش محلولپاشي غلظت هاي 1.5 و 2 درصد نانواکسيد آهن در مرحله پرشدن غده به دست آمد. بيشترين شاخص سبزينگي برگ و وزن متوسط غده با اختلاف معني دار نسبت به شاهد در اثر برهمکنش محلولپاشي غلظتهاي 1، 1.5 و 2 درصد و بيشترين درصد پروتئين غده با غلظتهاي 1.5 و 2 درصد نانواکسيد آهن درساير تيمارها بيشترين عملکرد غده را به خود اختصاص دادند. همچنين کاربرد اکسيد آهن معمولي نيز عملکرد غده سيبزميني را نسبت به شاهد به طور معنيداري افزايش داد ولي با غلظتهاي 0.5 و 1 درصد نانواکسيد آهن در گروه مشترک قرار گرفت. به طور کلي از نظر تمام صفات مورد اندازه گيري، غلظت 2 درصد نانواکسيد آهن با محلولپاشي در زمان پرشدن غده بهترين نتيجه را داشت و براي کاربرد توسط زارعين توصيه ميشود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

برقی، ع.، و قلی پوری، ع.، و توبه، ا.، و جهانبخش، س.، و جماعتی ثمرین، ش. (1396). اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیبزمینی. اکوفیزیولوژی گیاهی, 9(28 ), 145-155. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474742Vancouver : کپی

برقی علی، قلی پوری عبدالقیوم، توبه احمد، جهانبخش سودابه، جماعتی ثمرین شهرزاد. اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیبزمینی. اکوفیزیولوژی گیاهی. 1396 [cited 2021April16];9(28 ):145-155. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474742IEEE : کپی

برقی، ع.، قلی پوری، ع.، توبه، ا.، جهانبخش، س.، جماعتی ثمرین، ش.، 1396. اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیبزمینی. اکوفیزیولوژی گیاهی, [online] 9(28 ), pp.145-155. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474742>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 30 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی