برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  9 , شماره  28 ; از صفحه 79 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

اثرنانوذرات تيتانيوم و سطوح مختلف آبياري بر رنگيزه هاي فتوسنتزي، پرولين، کربوهيدرات هاي محلول و پارامترهاي رشدي خرفه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، داتشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 
چکیده: 
کمبود رطوبت خاک از مهمترين عوامل بازدارنده رشد و نمو گياه است. به منظور بررسي اثر محلول پاشي نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم بر برخي از صفات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي گياه خرفه در شرايط سطوح مختلف آبياري آزمايش گلداني به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار اجرا شد. فاکتور هاي آزمايش شامل سه سطح آبياري 60، 80 و 100 درصد ظرفيت زراعي و محلول پاشي نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم در مرحله 6-8 برگي در چهار سطح 0، 1، 2 و 3 ميلي گرم بر ليتر بودند. نتايج نشان داد که سطوح مختلف آبياري اثر معني داري بر تمامي صفات اندازه گيري شده داشت و باعث کاهش مقدار کلروفيل کل و افزايش مقادير قند و پرولين شد. بيشترين مقدار کلروفيل کل به ميزان 36/32 ميلي گرم بر گرم برگ تازه در تيمار آبياري 100 درصد ظرفيت زراعي و کمترين مقدار به ميزان 42/13 ميلي گرم بر گرم برگ تازه در تيمار آبياري 60 درصد ظرفيت زراعي بدست آمد. محلول پاشي نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم نيز بر اکثر صفات معني دار بود و باعث افزايش کلروفيل کل، وزن تر و خشک گياه خرفه شد. بيشترين وزن تر بوته نيز با مقدار 61/20 گرم در تيمار محلول پاشي 3 ميلي گرم بر ليتر نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم و کمترين وزن تر با مقدار 16/17 گرم در تيمار شاهد (محلولپاشي با آب مقطر) بدست آمد. نتايج نشان داد که کاربرد نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم، کلروفيل a و وزن خشک گياه خرفه را به طور معني داري افزايش داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سرتیپ، ح.، و سیروس مهر، ع. (1396). اثرنانوذرات تیتانیوم و سطوح مختلف آبیاری بر رنگیزه های فتوسنتزی, پرولین, کربوهیدرات های محلول و پارامترهای رشدی خرفه. اکوفیزیولوژی گیاهی, 9(28 ), 79-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474724Vancouver : کپی

سرتیپ حسین، سیروس مهر علیرضا. اثرنانوذرات تیتانیوم و سطوح مختلف آبیاری بر رنگیزه های فتوسنتزی, پرولین, کربوهیدرات های محلول و پارامترهای رشدی خرفه. اکوفیزیولوژی گیاهی. 1396 [cited 2021August03];9(28 ):79-90. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474724IEEE : کپی

سرتیپ، ح.، سیروس مهر، ع.، 1396. اثرنانوذرات تیتانیوم و سطوح مختلف آبیاری بر رنگیزه های فتوسنتزی, پرولین, کربوهیدرات های محلول و پارامترهای رشدی خرفه. اکوفیزیولوژی گیاهی, [online] 9(28 ), pp.79-90. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474724. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی