برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل کانوني رابطه سرمايه روانشناختي با اشتياق تحصيلي دانشجويان علوم پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: اشتياق تحصيلي نقش مهمي در انگيزه و عملکرد تحصيلي دانشجويان داشته و فقدان آن پيامدهاي منفي متعددي را به همراه داشته و شناسايي عوامل زمينهساز آن ضروري است. پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه سرمايه روانشناختي با اشتياق تحصيلي دانشجويان علوم پزشکي انجام گرفت. روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي با طرح همبستگي است. تعداد 330 دانشجوي دانشگاه علوم پزشکي کاشان (220 دختر و 110 پسر) در نيمسال اول 97-96 با استفاده از روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي اشتياق تحصيلي فردريگز و پرسشنامه سرمايه روانشناختي شامل مقياس خودکارآمدي تحصيلي مکايلروي و بانتينگ، پرسشنامه تاب آوري تحصيلي مارتين و مارش، مقياس اميد اسنايدر و آزمون جهت گيري زندگي و سؤالات دموگرافيک پاسخ دادند. داده ها با استفاده تحليل همبستگي کانوني از طريق نرم افزار SPSS-22 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد که اشتياق تحصيلي با خودکارآمدي، تاب آوري، اميد و خوش بيني همبستگي مثبت معناداري دارد. ضريب همبستگي کانوني برابر با 60/0 بود. نتايج تحليل کانوني نشان داد که تنها يک مجموعه معنادار بين سرمايه روانشناختي و مؤلفه هاي اشتياق وجود دارد و هرچقدر سرمايه روانشناختي به ويژه خوش بيني و اميد بالاتر باشد احتمال اشتياق تحصيلي به ويژه در بعد اشتياق رفتاري به عنوان مؤلفه اصلي اشتياق تحصيلي افزايش مي يابد. نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاکي از آن است که سرمايه روانشناختي به ويژه اميد و خوش بيني، نقش مهمي در اشتياق تحصيلي به ويژه در بعد اشتياق رفتاري دانشجويان دارد و تقويت سرمايه روانشناختي در فرآيند آموزش دانشگاهي مي تواند عامل زمينهساز اشتياق تحصيلي دانشجويان و بهبود وضعيت تحصيلي آنان باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صدوقی، م. (1398). تحلیل کانونی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی, 6(2 ), 87-101. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474666Vancouver : کپی

صدوقی مجید. تحلیل کانونی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی. 1398 [cited 2021December04];6(2 ):87-101. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474666IEEE : کپی

صدوقی، م.، 1398. تحلیل کانونی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی, [online] 6(2 ), pp.87-101. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474666. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی