برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

اثر پياده روي و مصرف کندر بر تغيير مقادير BDNF و TNFα در مردان سالمند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت یدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 
با افزايش سن روند تخريب و تضعيف عملکرد اعضاي بدن از جمله مغز قابل پيش بيني است. فعاليت جسماني و تغذيه مناسب از عواملي هستند که نقش مهمي در سلامت دستگاه عصبي ايفا مي کنند. از مهم ترين گياهان دارويي که در طب سنتي براي تقويت حافظه و جلوگيري از بروز آلزايمر نام برده شده، کندر است. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر يک دوره تمرين هوازي پياده روي همراه با مصرف کندر بر مقادير عامل نروتروفيک مشتق از مغز (BDNF) و فاکتور نکروزدهنده توموري آلفا (TNFα ) در مردان سالمند بود. در اين پژوهش نيمه تجربي 40 مرد سالمند با دامنه سني 60 تا 70 سال که در سلامت کامل جسماني و رواني بودند به عنوان نمونه آماري انتخاب و به طور تصادفي به چهار گروه (تمرين، مکمل، تمرين + مکمل و کنترل) تقسيم شدند. افراد شرکت کننده در گروه هاي تمريني به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه در برنامه تمرين هوازي پياده روي شرکت کردند. همچنين گروه هاي مصرف کننده مکمل روزانه 300 ميلي گرم گياه کندر بسته بندي شده را به شکل جويدني دريافت کردند. گروه کنترل در اين مدت در هيچ مداخله شرکت نکردند. نمونه هاي خوني ناشتا قبل و 24 ساعت پس از آخرين مداخله ها جمع آوري شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي، تحليل واريانس و آزمون توکي در سطح معناداري 05/0 تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد در گروه هاي تمرين، مکمل و تمرين + مکمل پس از هشت هفته، مقادير BDNF و TNFα به ترتيب افزايش و کاهش معناداري نسبت به پيش آزمون داشت (05/0 ≥ p). همچنين اختلاف معناداري در مقادير BDNF وTNFα گروه تمرين + مکمل نسبت به ساير گروه ها مشاهده شد(05/0 ≥ p). با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش به نظر مي رسد، انجام پياده روي و مصرف کندر به طور مستقل و ترکيبي باعث افزايش بارزي در بيان BDNF و کاهش بارز عوامل التهابي در مردان سالمند مي شود. لذا مي توان ترکيب پياده روي و مصرف کندر را به عنوان يک روش مفيدتر براي حفظ سلامتي و گسترش فوايد شناختي و عملکردي مغز و دستگاه عصبي، به سالمندان توصيه نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی