نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 209 تا صفحه 228 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه سرمايه انساني با خلاقيت و نوآوري کارکنان مدارس دولتي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سرمايه انساني با خلاقيت و نوآوري کارکنان مدارس دولتي شهر تهران انجام شد. روش: روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بوده است و جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارکنان مدارس شهر تهران به تعداد 55888 نفر بوده که نمونه پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران و روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي، 381 نفر از آنان انتخاب شد. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه سرمايه انساني و پرسشنامه نوآوري استفاده شد. داده هاي حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون، t تک نمونه اي تحليل شد. يافته ها: نتايج حاص از پژوهش نشان داد، ميانگين متغيرهاي سرمايه انساني و خلاقيت و نوآوري بالاتر از حد متوسط بوده است. همچنين سرمايه انساني با خلاقيت (21/0 r= ) و نوآوري کارکنان (38/0 r= )، با يکديگر رابطه مثبت و معناداري (001/0> P ) دارد. خلاقيت با نوآوري با ضريب همبستگي(63/0 r= ) نيز با يکديگر رابطه مثبت و معناداري دارد. نتيجه گيري: سرمايه هاي انساني و تمامي ابعاد آن با خلاقيت و نوآوري کارکنان رابطه مثبت و معناداري دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباسی سروک، ل.، و باقری، م.، و کردستانی، ف. (1397). بررسی رابطه سرمایه انسانی با خلاقیت و نوآوری کارکنان مدارس دولتی شهر تهران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, 8(2 ), 209-228. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474525Vancouver : کپی

عباسی سروک لطف اله، باقری مریم، کردستانی فرشته. بررسی رابطه سرمایه انسانی با خلاقیت و نوآوری کارکنان مدارس دولتی شهر تهران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 1397 [cited 2022June27];8(2 ):209-228. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474525IEEE : کپی

عباسی سروک، ل.، باقری، م.، کردستانی، ف.، 1397. بررسی رابطه سرمایه انسانی با خلاقیت و نوآوری کارکنان مدارس دولتی شهر تهران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, [online] 8(2 ), pp.209-228. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474525. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی