برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 185 تا صفحه 208 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه هوش معنوي حسابداران و کيفيت صورتهاي مالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 
زمينه: تاثير انواع هوش بر عملکرد در حوزه هاي مختلف بررسي شده است. در اين ميان هوش معنوي و ابعاد آن موضوع جالب توجهي است که به تازگي در حوزه مالي رفتاري نيز تاثير آن بر متغيرهاي مختلف بررسي مي شود که در اين تحقيق کيفيت صورتهاي مالي به عنوان متغير وابسته مد نظر است. نتايج تحقيقات قبلي نشان داده است که متغيرهاي انواع هوش در سايه مديريت خلاقانه و مبتکرانه تقويت مي شوند. هدف: پژوهش حاضر به بررسي رابطه هوش معنوي حسابداران و کيفيت صورت هاي مالي مي پردازد. روش: جهت گردآوري مباني نظري اطلاعات در خصوص تبيين ادبيات موضوع تحقيق از روش کتابخانه اي و مطالعات اسنادي استفاده شده است و براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز، براي پردازش فرضيات تحقيق به منظور گردآوري داده ها براي متغيرها علاوه بر پرسشنامه از سايت کدال استفاده گرديد. روش آزمون فرضيه ها در مطالعه حاضر با استفاده از معادلات ساختاري به کمک نرم افزار Smart-Pls2 مي باشد. يافته ها: آزمون فرضيه ها نشان داد بين هوش معنوي حسابداران و کيفيت صورت هاي مالي رابطه معناداري وجود دارد. همچنين بين هوشياري، جهت گيري دروني، معنا و مفهوم، حقيقت و صداقت و تماميت و کليت حسابداران با کيفيت صورت هاي مالي رابطه معناداري وجود دارد. از سوي ديگر بين خوبي و وجود و شخصيت حسابداران با کيفيت صورت هاي مالي رابطه معناداري وجود ندارد. نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده مي توان نتيجه گرفت که ابعاد هوش معنوي در حسابداران بر کيفيت صورت هاي مالي اثرگذار است که اين موضوع مي طلبد که مديران شرکتها در سايه ابتکار و نوآوري کمک کنند تا ابعاد هوش معنوي تقويت شده که بتوان در راستاي تقويت کيفيت صورتهاي مالي از آن بهره برد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی