برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسة الگوي مديريت آموزش و الگوي اکتشافي تدريس بر اساس ميزان شموليت و ابعاد مشترک آن ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارمی، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر مقايسة «الگوي مديريت آموزش» و «الگوي اکتشافي تدريس» بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده ها، توصيفي از نوع پيمايشي بود. جامعة آماري شامل دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي رشتة مديريت آموزشي در دانشگاه هاي خوارزمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات و واحد رودهن بود که تعداد آن ها برابر با 86 نفر بود. در پژوهش حاضر از روش سرشماري استفاده شده است. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شد. روايي پرسشنامه با استفاده از روايي محتوايي و پايايي آن نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (956/0) ارزيابي و مورد تأييد قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصيفي (فراواني و درصد) و آمار استنباطي (آزمون هاي کولموگروف-اسميرنف، همگني ماتريس همبستگي، t وابسته و ويلکاسون) مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. يافته حاکي از آن بود که دو الگوي مديريت آموزش و الگوي اکتشافي تدريس قابليت شموليت و استفاده در مقاطع مختلف تحصيلي، دوره هاي آموزشي و دروس گوناگون را دارند و از ويژگي هاي مؤثر در فرايند يادگيري برخوردار مي باشند. همچنين تفاوت معناداري به لحاظ آماري بين اين دو در نزد جامعه مورد مطالعه مشاهده شد. بر اساس نتايج، الگوي مديريت آموزش نسبت به الگوي اکتشافي تدريس هم از نظر ابعاد شموليت و هم از نظر 7 ويژگي مشترک داراي قابليت و توان بيشتري بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهرنگی، م.، و دهقانی، ع.، و دارابی، ف. (1397). مقایسة الگوی مدیریت آموزش و الگوی اکتشافی تدریس بر اساس میزان شمولیت و ابعاد مشترک آن ها. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 15(32 (پیاپی 59) ), 166-181. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474433Vancouver : کپی

بهرنگی محمدرضا، دهقانی علیرضا، دارابی فاطمه. مقایسة الگوی مدیریت آموزش و الگوی اکتشافی تدریس بر اساس میزان شمولیت و ابعاد مشترک آن ها. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1397 [cited 2021August01];15(32 (پیاپی 59) ):166-181. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474433IEEE : کپی

بهرنگی، م.، دهقانی، ع.، دارابی، ف.، 1397. مقایسة الگوی مدیریت آموزش و الگوی اکتشافی تدریس بر اساس میزان شمولیت و ابعاد مشترک آن ها. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 15(32 (پیاپی 59) ), pp.166-181. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474433. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی