برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تبيين اثر برنامه درسي پنهان بر انضباط دانش آموزان دورة ابتدايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش، بررسي چگونگي اثرگذاري برنامه درسي پنهان بر انضباط دانش آموزان دورة ابتدايي است. به اين منظور از روش آميخته يا ترکيبي در اين پژوهش استفاده گرديد که در بخش کمي، روش تحقيق مورداستفاده روش پيمايشي از نوع مقطعي و در بخش کيفي از روش بررسي موردي (پژوهش پديدار شناختي از نوع تجربه زيست شده) استفاده شده است. جامعة آماري پژوهش کليه 39 مدرسه ابتدايي پسرانه ناحيه 3 آموزش وپرورش شهر شيراز در سال تحصيلي 95-94 است. تعداد نمونه مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي 8 مدرسه و طول مدت مشاهده از ابتدا تا انتهاي سال تحصيلي 95-94 بوده است. براي جمع آوري اطلاعات متناسب ابزارهاي زير استفاده شده است: 1-پرسشنامه انضباط محقق ساخته. 2-برگه هاي مشاهده سنج محقق ساخته با مقياس درجه بندي ليکرت با روش واقعه نگاري. 3-مصاحبه با روش سؤالات استانداردشده و روش گفتگوهاي غيررسمي. به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات در بخش کمي از همبستگي پيرسون و تجزيه وتحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است. نتايج رگرسيون چندگانه بين برنامه درسي پنهان با انضباط دانش آموزان همبستگي چندگانه 527/0 را نشان مي دهد که در سطح اطمينان 95درصد معنادار است. همچنين به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات در بخش کيفي از نظرات صاحب نظران برنامه درسي پنهان و روانشناسي پرورشي استفاده شد که نتايج نشان داد که در اکثر مدارس و کلاس هاي درس مورد مشاهده دانش آموزان تحت تأثير آثار برنامه درسي پنهان قرار داشتند که اين آثار به طور مستقيم و غيرمستقيم بر احساس تعلق به مدرسه آن ها تأثير عميق و پايداري مي گذاشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
    exInvalid object name 'SCHOLAR.DBO.tbl_ref_fa'.
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوروزی چگینی، ب.، و شیخی فینی، ع.، و زارعی، ا.، و عصاره، ع. (1397). تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر انضباط دانش آموزان دورة ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 15(32 (پیاپی 59) ), 75-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474418Vancouver : کپی

نوروزی چگینی بهزاد، شیخی فینی علی اکبر، زارعی اقبال، عصاره علیرضا. تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر انضباط دانش آموزان دورة ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1397 [cited 2021September19];15(32 (پیاپی 59) ):75-94. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474418IEEE : کپی

نوروزی چگینی، ب.، شیخی فینی، ع.، زارعی، ا.، عصاره، ع.، 1397. تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر انضباط دانش آموزان دورة ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 15(32 (پیاپی 59) ), pp.75-94. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474418. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی