نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش راهبرد هاي فراشناخت بر خودراهبري يادگيري و پيشرفت تحصيلي رياضي و ادبيات فارسي دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش راهبردهاي فراشناخت بر خودراهبري يادگيري و پيشرفت تحصيلي رياضي و ادبيات فارسي دانش آموزان مقطع متوسطه اول بود. جامعه آماري پژوهش نيمه آزمايشي شامل کليه ي دانش اموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش در سال تحصيلي 95-1394 به تعداد 2973 نفر بوده که از اين تعداد يک نمونه 60 نفري از دانش آموزان پايه هفتم به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شد و سپس به روش جايگزيني تصادفي در دو گروه آزمايش(30 نفر) و کنترل (30 نفر )، قرار گرفتند. گروه آزمايش طي 10 جلسه 60 دقيقه اي تحت آموزش راهبردهاي فراشناخت قرار گرفتند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه سنجش خود راهبري در يادگيري دانش آموزان(SDL ) فيشر و همکاران (2001) که پايايي آن به روش الفاي کرونباخ براي کل آزمون91/. محاسبه گرديد و از نمرات نوبت اول رياضي و ادبيات فارسي (پيش آزمون ) و نمرات نوبت دوم رياضي و ادبيات فارسي ( پس آزمون ) استفاده شد. يافته هاي پژوهش با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و تحليل کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که-با کنترل پيش آزمون، خود راهبري يادگيري و نيز پيشرفت تحصيلي رياضي و ادبيات فارسي در بين گروه آزمايش و کنترل تفاوت معنا دار دارد و آموزش راهبردهاي فراشناخت بر خودراهبري يادگيري و پيشرفت تحصيلي رياضي و ادبيات فارسي تاثير معنا دار دارد. . ميزان تاثير آموزش راهبردهاي فراشناخت بر خودراهبري يادگيري (73/0)، پيشرفت تحصيلي رياضي (57/0)، پيشرفت تحصيلي ادبيات فارسي (42/0) مي باشد. همچنين نتايج حاصل از تحليل کوواريانس براي بررسي اثربخشي بيشتر آموزش راهبردهاي فراشناخت بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي در مقايسه با درس ادبيات فارسي مشخص کرد که اين تاثير از نظر آماري معني دار نيست. (05/0p> و 23/0 =F).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شرفی، م.، و داوودی، م. (1397). اثربخشی آموزش راهبرد های فراشناخت بر خودراهبری یادگیری و پیشرفت تحصیلی ریاضی و ادبیات فارسی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 9(4 (پیاپی 36) ), 147-170. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474330Vancouver : کپی

شرفی محمود، داوودی مریم. اثربخشی آموزش راهبرد های فراشناخت بر خودراهبری یادگیری و پیشرفت تحصیلی ریاضی و ادبیات فارسی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1397 [cited 2022June28];9(4 (پیاپی 36) ):147-170. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474330IEEE : کپی

شرفی، م.، داوودی، م.، 1397. اثربخشی آموزش راهبرد های فراشناخت بر خودراهبری یادگیری و پیشرفت تحصیلی ریاضی و ادبیات فارسی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 9(4 (پیاپی 36) ), pp.147-170. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474330. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 256 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی