برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  9 , شماره  35 ; از صفحه 47 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر تعاملات اجتماعي شهروندان آپارتمان نشين (مطالعه موردي: شهر شيراز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم اجتماعی، دنشگاه آزاد دهاقان، دهاقان، ایران
 
چکیده: 
هدف: افزايش سريع جمعيت شهري که حاصل آن از هم گسيختگي پيوندهاي اجتماعي خانواده ها و تضعيف سنت هاي فرهنگي در اغلب شهرهاي بزرگ کشور است، موجب بروز مشکلات فراواني در روابط اجتماعي گرديده است. آپارتمان-نشيني به عنوان زيرمجموعه اي از زندگي شهري، يکي از موضوعاتي است که در سال اخير، به دليل افزايش جمعيت و به دنبال آن، نياز به مسکن جديد ضمن گسترش، پيامدها و چالش هايي جديد را به وجود آورده است. روش تحقيق: روش تحقيق با رويکرد کمي و روش پيمايشي بوده است. جامعه آماري شامل کليه شهروندان آپارتمان نشين 15 سال به بالاي شهر شيراز و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران شامل 600 نفر بوده است. روش نمونه گيري، خوشه اي و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و Amos استفاده شده است. يافته ها: نتايج مدل معادله ساختاري نشان داد اعتماد اجتماعي (253/0)، امنيت اجتماعي (178/0)، امکانات مذهبي (164/0)، امکانات رفاهي (133/0)، رضايت از زندگي آپارتمان نشيني (190/0)، حمايت اجتماعي (168/0) و سبک زندگي (133/0) تاثير مثبت و معني داري بر تعاملات اجتماعي شهروندان آپارتمان نشين شهر شيراز دارد. شبکه هاي اجتماعي (130/0-) تاثير منفي و معني داري بر تعاملات اجتماعي شهروندان آپارتمان نشين شهر شيراز دارد. بخش ساختاري مدل نشان داد متغير اعتماد اجتماعي با اثر مستقيم (253/0) بيشترين مقدار واريانس تعاملات اجتماعي را تبيين کرده است. نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد با افزايش عوامل اجتماعي و فرهنگي، تعاملات اجتماعي شهروندان آپارتمان نشيني نيز افزايش پيدا مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ف.، و حقیقتیان، م.، و محمدی، ا. (1397). عوامل موثر بر تعاملات اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین (مطالعه موردی: شهر شیراز). پژوهش و برنامه ریزی شهری, 9(35 ), 47-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474290Vancouver : کپی

محمدی فرزانه، حقیقتیان منصور، محمدی اصغر. عوامل موثر بر تعاملات اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین (مطالعه موردی: شهر شیراز). پژوهش و برنامه ریزی شهری. 1397 [cited 2021August02];9(35 ):47-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474290IEEE : کپی

محمدی، ف.، حقیقتیان، م.، محمدی، ا.، 1397. عوامل موثر بر تعاملات اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین (مطالعه موردی: شهر شیراز). پژوهش و برنامه ریزی شهری, [online] 9(35 ), pp.47-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474290. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی