برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 509 تا صفحه 528 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل تأثير شواهد برند و آوازه برند بر ترغيب به انتخاب مراجعان به استفاده از مراکز درماني با نقش ميانجي تصوير برند (مطالعه موردي: آزمايشگاه هاي تشخيص طبي منتخب شهر اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
هدف: مراکز ارائه دهنده خدمات درماني به دليل حساسيت در نوع خدمت، همواره از اهميت خاصي برخوردار بوده اند. شناسايي عوامل مد نظر افراد براي انتخاب مرکز خدمات درماني به مديران براي تدوين برنامه ها و استراتژي هاي خود کمک مي کند. از اين رو هدف اين پژوهش بررسي عوامل مؤثر بر ترغيب مراجعان به انتخاب آزمايشگاه هاي تشخيص طبي است. براي رسيدن به اين هدف، تأثير شواهد برند، آوازه برند، اعتماد به برند و تصوير برند بر ترغيب به انتخاب مراجعان در نظر گرفته شده است. روش: پژوهش حاضر از دسته پژوهش هاي کاربردي به شمار مي رود و از نظر روش گردآوري داده ها، توصيفي پيمايشي است. جامعه نمونه، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي استان اصفهان در نظر گرفته شده است. يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد شواهد برند و آوازه برند بر اعتماد به برند مؤثر است و اعتماد به برند بر تصوير برند تأثير مي گذارد. از سوي ديگر، تصوير برند بر ترغيب به انتخاب مراجعان نيز اثرگذار است. نتيجه گيري: از ميان نه فرضيه پژوهش، تنها دو فرضيه تأثير شواهد برند بر تصوير برند و نقش ميانجي گري تصوير برند در تأثير شواهد برند بر ترغيب به انتخاب تأييد نشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

صنایعی، ع.، و انصاری، آ.، و عباس پور، ف. (1397). تحلیل تأثیر شواهد برند و آوازه برند بر ترغیب به انتخاب مراجعان به استفاده از مراکز درمانی با نقش میانجی تصویر برند (مطالعه موردی: آزمایشگاه های تشخیص طبی منتخب شهر اصفهان). مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت), 10(3 ), 509-528. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474196Vancouver : کپی

صنایعی علی، انصاری آذرنوش، عباس پور فردوس. تحلیل تأثیر شواهد برند و آوازه برند بر ترغیب به انتخاب مراجعان به استفاده از مراکز درمانی با نقش میانجی تصویر برند (مطالعه موردی: آزمایشگاه های تشخیص طبی منتخب شهر اصفهان). مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت). 1397 [cited 2021April14];10(3 ):509-528. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474196IEEE : کپی

صنایعی، ع.، انصاری، آ.، عباس پور، ف.، 1397. تحلیل تأثیر شواهد برند و آوازه برند بر ترغیب به انتخاب مراجعان به استفاده از مراکز درمانی با نقش میانجی تصویر برند (مطالعه موردی: آزمایشگاه های تشخیص طبی منتخب شهر اصفهان). مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت), [online] 10(3 ), pp.509-528. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474196>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 35 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی