5 SID.ir | بررسي روند يکپارچه سازي اراضي کشاورزي و آثار اقتصادي آن، مورد پژوهشي: شاليکاران استان گيلان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي روند يکپارچه سازي اراضي کشاورزي و آثار اقتصادي آن، مورد پژوهشي: شاليکاران استان گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
چکیده: 
استراتژي يکپارچه سازي اراضي داراي اهميت فراوان از لحاظ اقتصادي و کشاورزي مي باشد. اين راهبرد مي تواند استفاده بهينه از نهاده هاي توليد را موجب شود. هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير تجهيز، نوسازي و يکپارچه سازي اراضي بر درآمد و هزينه توليد در مزارع شاليکاري استان گيلان است. جامعه آماري شامل زمين هاي يکپارچه سازي شده مربوط به تعداد 80 هزار نفر از شاليکاران گيلاني، در سال هاي 95-1374 بود که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده به تعداد 384 شاليکار، انتخاب شد. روش انجام پژوهش، توصيفي-تحليلي بود و در گرد آوري داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد. داده هاي گرد آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمون مقايسه زوجي (آزمون t جفتي) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان دادند که بکارگيري روش هاي مهندسي زراعي، مکانيزاسيون و يکپارچه-سازي اراضي در کاهش هزينه ها و افزايش درآمد بهره برداران تأثير مثبت و معني داري داشته است، از اين رو پيشنهاد مي شود راهبرد در برنامه-ريزي و سياست گذاري در بخش کشاورزي مورد توجه جدي قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی