برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  9 , شماره  33 ; از صفحه 15 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

توسعه مالي و نابرابري: مقايسه استانهاي توسعه يافته، کمتر توسعه يافته و توسعه نيافته ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 
چکیده: 
با توجه به نقش و اهميت توسعه بخش مالي در کاهش نابرابري ها بر اساس تئوري هاي اقتصادي موجود و نظر به اهميت توزيع درآمد و تقسيم عادلانه امکانات بين اقشار مختلف جامعه و رفع نابرابري در بين استان هاي مختلف کشور، پژوهش حاضر با تکيه بر مدل هاي پانل پويا و تخمين زن گشتاورهاي تعميم يافته (GMM)، رابطه ميان توسعه مالي و توزيع درآمد در استان هاي ايران طي دوره زماني 94-1385 را مورد بررسي قرار مي-دهد. جامعه آماري اين تحقيق، تمامي استان هاي کشور ايران مي باشند که طبق شاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، به سه دسته استان هاي توسعه يافته، کمتر توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم شده اند. نتايج به دست آمده بيانگر پذيرش رابطه خطي و منفي بين توسعه مالي و نابرابري درآمدي در هر سه گروه از استان هاي مورد بررسي مي باشد، مي توان گفت توسعه نهادها و مؤسسات مالي در استان هاي کشور بر کاهش نابرابري درآمدي تأثيرگذار خواهد بود. همچنين با توجه به نتايج به دست آمده، ميزان تأثيرگذاري توسعه مالي بر کاهش نابرابري در استان ها، رابطه عکس با سطح توسعه يافتگي آن ها دارد، به گونه اي که اين تأثيرگذاري در استان هاي توسعه نيافته بيشتر از دو گروه ديگر است. از سوي ديگر نتايج نشان مي دهد که شواهد کافي جهت تأبيد وجود رابطه U معکوس بين توسعه مالي و نابرابري درآمدي در استان هاي ايران طي دوره زماني مورد مطالعه وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی