برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1379 , دوره  55 , شماره  4 ; از صفحه 35 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي لكوگرام گاوهاي شيري مبتلا به ورم پستان باليني و تحت باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
يكي از عواملي كه در ورم پستان تغيير پيدا مي كند. تابلوي خوني و به عبارت بهتر لكوگرام است 5)، 4، 3، 2 (. بر اساس مطالعات اين پژوهشگران كه ورم پستان را به صورت تجربي (Experimental) و با تلقيح مقادير مختلف از باكتريهاي متفاوت ايجاد كرده اند، تابلوي خوني بر حسب زمانهاي متفاوت از لحظه تلقيح باكتري، تغييرات مختلفي پيدا مي كند. براساس مطالعه جين و همكاران (2) تغييرات در لكوگرام گاوهاي مبتلا به ورم پستان را مي توان به 4 مرحله تقسيم كرد: مرحله (I كاهش تعداد نوتروفيلهاي خون در طي 4-6 ساعت اول پس از تلقيح به دليل مهاجرت اين سلولها از خون به بافت پستان آلوده. مرحله (II افزايش تعداد نوتروفيلهاي خون بعد 4-6 ساعت به دليل تخليه نوتروفيل از مغز استخوان به داخل خون. مرحله (III كاهش ثانويه نوتروفيلهاي خون بين ساعات 24-72، به دليل انتشار مجدد اين سلولها به سيستم عروق و پرشدن مجدد مخزن حاشيه اي. مرحله (IV افزايش ثانويه در تعداد نوتروفيلهاي خون بعد از 72 ساعت كه به دليل توليد مداوم اين سلولها از مغز استخوان مي باشد. همچنين تعداد كل لكوسيتهاي خون، همزمان با نوتروپني اوليه كاهش يافته و بعد از آن با هجوم نوتروفيلها از مغز استخوان به داخل خون، به حد طبيعي بازگشته و بندرت از حد نرمال تجاوز مي نمايد (5). حال هدف از انجام تحقيق اين بود كه آيا مي توانيم تغييرات چهارگانه فوق در لكوگرام را در سطح فارم به گاوهاي مبتلا به ورم پستان باليني و تحت باليني كه از زمان آغاز آلودگي و ايجاد ورم پستان آنها اطلاعي نداريم، تعميم دهيم و يا با داشتن تغيير در لكوگرام آن را به ورم پستان نسبت دهيم و يا حتي بتوانيم زمان آغاز آلودگي و ايجاد بيماري را تخمين بزنيم. در اين مطالعه به پنج دامپروري بزرگ اطراف تهران مراجعه شد و 833 راس دام دوشا در اين گله ها CMT شدند و از موارد 3 مثبت CMT و باليني نمونه گيري جهت كشت صورت گرفت و به طور تصادفي نيز از 115 راس دام 94) راس گاو مبتلا و 21 راس گروه بظاهر سالم كه CMT آنها نيز منفي بود( نمونه گيري خون جهت تعيين CBC به عمل آمد. تجزيه و تحليل آماري نتايج با استفاده از آزمون آناليز واريانس يكطرفه (ANOVA) نشان داد كه اختلاف معني داري بين تعداد كل گلبولهاي سفيد (WBC) و نوتروفيل خون گاوهاي مبتلا به ورم پستان تحت باليني و گروه شاهد وجود ندارد. شايان ذكر است كه تعداد ائوزينوفيلها و بازوفيلها نيز شمارش شدند كه چون در ساير مطالعات بيشترين ارزش را به نوتروفيل داده ما نيز در اين مقاله به اين موضوع پرداختيم.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وجگانی، م.، و قراگوزلو، ف.، و خاکی، ز.، و خردمندکلور، آ. (1379). بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 55(4), 35-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47390Vancouver : کپی

وجگانی مهدی، قراگوزلو فرامرز، خاکی زهره، خردمندکلور آرش. بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1379 [cited 2021December07];55(4):35-37. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47390IEEE : کپی

وجگانی، م.، قراگوزلو، ف.، خاکی، ز.، خردمندکلور، آ.، 1379. بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 55(4), pp.35-37. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=47390. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 462 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی