برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ي هوش معنوي دانش آموزان ورزشکار نخبه و عادي با غيرورزشکار مقطع متوسطه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف مقايسهٔ هوش معنوي ميان دانش آموزان ورزشکار نخبه و عادي با غيرورزشکار پسر سطح متوسطه در استان قزوين صورت گرفت. روش مطالعه در اين پژوهش از نوع مطالعات علّيِ پس از وقوع است. جامعهٔ آماري نيز تمامي دانش آموزان پسر سطح متوسطه در استان قزوين هستند. بدين منظور، 90 نفر، 30 ورزشکار نخبه و 30 ورزشکار عادي و 30 غيرورزشکار، از 1645 دانش آموز پايهٔ اول و دوم و سوم انتخاب شدند که همگي در سال تحصيلي 1393تا 1394 مشغول به تحصيل بودند. ورزشکاران عادي و غيرورزشکار به روش نمونه گيري تصادفي ساده و ورزشکاران نخبه ازطريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. همچنين، براي جمع آوري داده ها از پرسش نامهٔ استاندارد هوش معنوي استفاده شد. نتايج اين پژوهش با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و روش هاي آماري تحليل واريانس يک راهه و آزمون کروسکال واليس گروه هاي مستقل به دست آمد. نتايج نشان داد که بين هوش معنوي دانش آموزان ورزشکار نخبه و ورزشکار عادي و غيرورزشکار مقطع متوسطه تفاوت معناداري وجود دارد (05/0≥ p). همچنين، تفاوت معناداري بين خرده مقياس هاي هوش معنوي مشتمل بر درک و ارتباط با سرچشمهٔ هستي و زندگي معنوي با اتکا به هستهٔ دروني در سه گروه دانش آموزان غيرورزشکار و ورزشکار نخبه و ورزشکار عادي وجود داشت (05/0≥ p). درمجموع، اين پژوهش نشان داد، هوش معنوي و مؤلفه هاي آن در دانش آموزان ورزشکار نخبه از ورزشکاران عادي و دانش آموزان غيرورزشکار بهتر است که اين نتيجه تأييدي بر تأثير فعاليت بدني و قهرماني بر هوش معنوي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرمانی، ع.، و طاهری، م.، و ایران دوست، خ. (1395). مقایسه ی هوش معنوی دانش آموزان ورزشکار نخبه و عادی با غیرورزشکار مقطع متوسطه. اخلاق, 6(23 (پیاپی 45) ), 213-231. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473753Vancouver : کپی

فرمانی علی، طاهری مرتضی، ایران دوست خدیجه. مقایسه ی هوش معنوی دانش آموزان ورزشکار نخبه و عادی با غیرورزشکار مقطع متوسطه. اخلاق. 1395 [cited 2021August03];6(23 (پیاپی 45) ):213-231. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473753IEEE : کپی

فرمانی، ع.، طاهری، م.، ایران دوست، خ.، 1395. مقایسه ی هوش معنوی دانش آموزان ورزشکار نخبه و عادی با غیرورزشکار مقطع متوسطه. اخلاق, [online] 6(23 (پیاپی 45) ), pp.213-231. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473753. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی