برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اخلاق حرفه اي و مؤلفه هاي آن ميان معلمان مدارس ابتدايي پسرانه ي دولتي در شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
ريشه ي بسياري از رفتارها و فعاليت هاي مديران و معلمان را بايد در اخلاق و ارزش هاي اخلاقي جست وجو کرد. دراين بين، توجه به اخلاق حرفه اي و پيامدهاي آن از اساسي ترين موضوع هاي پژوهشي در حوزه هاي سازماني است. هدف پژوهش حاضر ارزيابي اخلاق حرفه اي و مؤلفه هاي آن ميان معلمان مدارس ابتدايي پسرانه ي دولتي در شهر تهران است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردي و از نظر شيوه ي گردآوري داده ها، توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه ي آماري را تمامي معلمان در مدارس ابتدايي پسرانه ي دولتي در شهر تهران تشکيل مي دهند که 7هزار و 848 نفرند. با استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران تعداد 366 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گيري در اين پژوهش، خوشه اي چندمرحله اي و طبقه اي است. براي گردآوري داده ها از پرسش نامه ي محقق ساخته ي اخلاق حرفه اي و براي تعيين روايي پرسش نامه از روايي محتوا و سازه استفاده شد. همچنين، پايايي پرسش نامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ، اخلاق حرفه اي «94/0» ارزيابي شد. يافته ها نشان داد: 1. وضعيت اخلاق حرفه اي و تمامي مؤلفه هاي آن، به غيراز مؤلفه ي عدالت که در حد متوسط ميانگين فرضي پژوهش قرار دارد، در تمامي ابعاد بيش از ميانگين فرضي پژوهش است؛ 2. معلمان زن و مرد ميزان اخلاق حرفه اي يکساني دارند و وضعيت اخلاق حرفه اي معلمان براساس رشته ي تحصيلي، مدرک تحصيلي، سن و سابقه ي خدمت با يکديگر تفاوت معناداري ندارد؛ اما براساس منطقه تفاوت معناداري دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاج خزیمه، م. (1395). ارزیابی اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن میان معلمان مدارس ابتدایی پسرانه ی دولتی در شهر تهران. اخلاق, 6(22 (پیاپی 44) ), 131-163. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473678Vancouver : کپی

حاج خزیمه مجتبی. ارزیابی اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن میان معلمان مدارس ابتدایی پسرانه ی دولتی در شهر تهران. اخلاق. 1395 [cited 2021November30];6(22 (پیاپی 44) ):131-163. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473678IEEE : کپی

حاج خزیمه، م.، 1395. ارزیابی اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن میان معلمان مدارس ابتدایی پسرانه ی دولتی در شهر تهران. اخلاق, [online] 6(22 (پیاپی 44) ), pp.131-163. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473678. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی