برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

چارچوبي جهت تحليل عوامل رفتاري مؤثرِ ساکنان ساختمان هاي مسکوني بر ميزان مصرف انرژي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
امروزه بهره گيري از راهکار هاي فناورانه و طراحي معماري غير فعال جهت شکل گيري ساختمان هاي مسکوني بهره ور در مصرف انرژي توسعه يافته است، با اين حال، کاهش مصرف انرژي در ساختمان ها در حد انتظار به نظر نمي رسد. چرايي بروز اين مسئله با ماهيت پيچيده ي رفتار ساکنان آن ها در مصرف انرژي پيوند مي يابد که عامل مهمي براي مرتبط ساختن خلا بين ميزان مصرف انرژي پيش بيني شده و واقعي در ساختمان هاي مسکوني است. اين تحقيق با توصيف و تحليل پيشينه ي موضوع، به تعريف و توصيف رفتار ساکنان و تأثير آن در ميزان مصرف انرژي، شناسايي عوامل مؤثر بر آن و ارائه چارچوبي براي تببين فرآيند شکل گيري رفتار ساکنان مبتني بر عوامل شناسايي شده؛ به منظور ترغيب ساکنان ساختمان هاي مسکوني بر بروز رفتارهاي مرتبط با حفظ انرژي بواسطه ي محرک ها (عوامل موثر) پرداخته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهند که عوامل اقليمي، عوامل کالبدي، عوامل فردي-اجتماعي، عوامل زمينه اي و عوامل اقتصادي در شکل گيري رفتار ساکنان در مصرف انرژي مؤثرند. همچنين، در پژوهش حاضر با تلفيق تئوري هاي مرتبط با محيط فيزيکي (چارچوب چهارگانه محرک ها-نياز ها-کنش ها-سيستم ها) و محيط رواني-اجتماعي (تئوري رفتار برنامه ريزي شده) و تئوري شناختي اجتماعي (جهت پيوند عوامل محيطي، فردي و رفتاري)، عوامل محيط فيزيکي (کالبدي، طبيعي) و فردي-اجتماعي شناسايي شده در قاب واحدي متحد شده اند و به تبيين نقش آن ها در فرآيند شکل گيري عوامل رفتاري موثرِ ساکنان ساختمان هاي مسکوني بر ميزان مصرف انرژي در قالب مدل پيشنهادي تحقيق پرداخته شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی