برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ايجاد چارچوب نظري طراحي مبتني بر تئوري هويت پايدار اجتماعي مجتمع مسکوني براي ساکنان با طبقات مختلف اجتماعي-اقتصادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 
چکیده: 
امروزه افتراق مسکن از مقولات مهم است که عواملي همچون وضعيت اقتصادي و ساختار فضايي منجر به تفکيک مسکن براي افراد با طبقات مختلف درآمدي شده است. متأسفانه، اين افتراق، افتراق فضايي اين افراد را نيز به دنبال داشته است. مشکلات غير قابل کنترل و پيچيده تر ايجاد شده توسط تمرکز خانواده هاي کم درآمد و مساکن دولتي، کشورهاي توسعه يافته را به چاره انديشي براي يکپارچه سازي افراد کم درآمد و پردرآمد واداشته است. اين پژوهش، در پي کشف مؤلفه هاي شکل گيري مسکن، درآمد ترکيبي موفق در ايران و ارائه الگوي نظري-کاربردي است. هدف اصلي، شناخت اصول پايه طراحي مسکن درآمد ترکيبي، مبتني بر تئوري هويت اجتماعي و مکاني منطبق با فرهنگ ايراني-اسلامي است، تا بتوان به همزيستي افراد با گروه هاي مختلف درآمدي کمک کرد. اين پژوهش از نظر روش شناسي توصيفي-تحليلي با اهداف کاربردي است که داده هاي مورد نياز آن به شيوه اسنادي و کتابخانه اي جمع آوري شده است. سپس از طريق تئوري هاي مربوط به اين زمينه و بررسي آن از منظر طراحي مسکن ايراني، به تعريف مؤلفه هاي مهم در طراحي مسکن درآمد ترکيبي براي شهر ايراني-اسلامي پرداخته خواهد شد. نتايج پژوهش حاکي از آن است که موفقيت مسکن درآمد ترکيبي ايراني-اسلامي مستلزم رعايت اصل هويت اجتماعي در بطن طراحي است. اگرچه در حال حاضر مسکن درآمد ترکيبي به مرحله اجرايي نرسيده است، اما مي توان با استفاده از الگوي ارائه شده، به اجرايي شدن مسکن درآمد ترکيبي دست پيدا کرد. همچنين، نتايج تحقيق به عوامل يکپارچگي اجتماعي-فضايي در مسکن درآمد ترکيبي ايران و نيز به چارچوب مفهومي طراحي مبتني بر هويت اجتماعي از طريق تئوري هاي مکان محور هويتي دست يافته است. امروزه افتراق مسکن از مقوله هاي مهم است که عواملي همچون وضعيت اقتصادي و ساختار فضايي منجر به تفکيک مسکن براي افراد با طبقات مختلف درآمدي شده است. متاسفانه، اين افتراق، افتراق فضايي اين افراد را به دنبال داشته است. مشکلات غيرقابل کنترل و پيچيده تر ايجاد شده توسط تمرکز خانواده هاي کم درآمد و مسکن هاي دولتي، کشورهاي توسعه يافته را به تفکر براي يکپارچه سازي افراد کم درآمد و پردرآمد واداشته است. اين پژوهش در پي کشف مولفه هاي شکل گيري مسکن درآمد ترکيبي موفق در ايران و ارائه الگوي نظري-کاربردي است. هدف اصلي، شناخت اصول پايه طراحي مسکن درآمد ترکيبي، مبتني بر تئوري هويت اجتماعي و مکاني منطبق با فرهنگ ايراني-اسلامي است تا بتوان به همزيستي افراد با گروه هاي مختلف درآمدي کمک کرد. اين پژوهش از نظر روش شناسي توصيفي-تحليلي با اهداف کاربردي است که داده هاي موردنياز آن به شيوه اسنادي و کتابخانه اي جمع آوري شده است. سپس از طريق تئوري هاي مربوط به اين زمينه و بررسي آن از منظر طراحي مسکن ايراني، به تعريف مولفه هاي مهم در طراحي مسکن درآمد ترکيبي براي شهر ايراني-اسلامي پرداخته خواهد شد. نتايج پژوهش حاکي از آن است که موفقيت مسکن درآمد ترکيبي ايراني-اسلامي مستلزم رعايت اصل هويت اجتماعي در بطن طراحي مي باشد. اگرچه درحال حاضر مسکن درآمد ترکيبي به مرحله اجرايي نرسيده است، اما مي توان با استفاده از الگوي ارائه شده، به اجرايي شدن مسکن درآمد ترکيبي دست پيدا کرد. همچنين، نتايج تحقيق به عوامل يکپارچگي اجتماعي-فضايي در مسکن درآمد ترکيبي ايران و نيز به چارچوب مفهومي طراحي مبتني بر هويت اجتماعي از طريق تئوري هاي مکان محور هويتي دست يافته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی