برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير کودهاي زيستي بر ميزان و عملکرد اسانس و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه نعناع (Mentha spicata L. ) در شرايط کم آبياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 
چکیده: 
خشکي مهمترين عامل محدودکننده توليد محصولات زراعي به ويژه در نواحي خشک و نيمه خشک دنيا مي باشد. به منظور بررسي اثر تنش خشکي و کود بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي، درصد و عملکرد اسانس در نعناع (Mentha spicata L. )، آزمايشي در سال 1393 در مزرعه تحقيقاتي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در کرج انجام شد. آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل سه تيمار آبياري (تأمين 100، 75 و 50 درصد نياز آبي گياه) به عنوان کرت اصلي و چهار رژيم کود شامل شاهد (عدم مصرف کود)، کود شيميايي (اوره و سوپرفسفات تريپل)، کود زيستي (ترکيبي از باکتري هاي ازتوباکتر، سودوموناس و قارچ مايکوريزا) و تلفيق کود زيستي+ 50% کود شيميايي به عنوان کرت فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج بدست آمده نشان داد که اثرات اصلي و متقابل کم آبياري و کود بر همه صفات اندازه گيري شده معني دار مي باشد. با افزايش شدت تنش، ميزان کلروفيل a، کلروفيل b، کاروتنوئيد، کلروفيل کل، درصد اسانس، عملکرد اسانس و عملکرد خشک گياه کاهش و مقادير کربوهيدرات، پرولين و درصد نشت الکتروليت افزايش يافت. همچنين نتايج نشان داد که در نظام آبياري 100% و تأمين 75% نياز آبي گياه، کاربرد کود شيميايي و تلفيقي باعث بهبود خصوصيات فيزيولوژيکي، عملکرد خشک و درصد و عملکرد اسانس شد و در نظام کم آبياري شديد (تأمين 50% نياز آبي گياه)، کاربرد کود زيستي بهتر از ساير کودها عمل کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی