برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  10 , شماره  32 ; از صفحه 41 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير بازاريابي رابطه مند بر پيش بيني تعاملات آينده مشتريان و بانک (مورد مطالعه بانک ملت شهر تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
 
چکیده: 
امروزه اشکال جديدي از بازاريابي ظهور کرده اند که بازاريابي رابطه مند يکي از مهمترين آنها محسوب مي شود. شرکت هاي بسياري در راستاي تحقق اهداف خود و حفظ مشتريانشان به اين سبک از بازاريابي روي آورده اند. با توجه به اهميت اين موضوع، هدف از اين تحقيق ارزيابي تأثير بازاريابي رابطه مند بر پيش بيني تعاملات آينده مشتريان و بانک ملت است که از لحاظ هدف کاربردي، زماني مقطعي، روش گردآوري داده ها توصيفي، همبستگي و جامعه آماري مشتريان بانک ملت که از فرمول کوکران نمونه اي به تعداد 384 نفر انتخاب و ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي استاندارد با طيف ليکرت پنج گزينه اي که با بررسي پيشينه تحقيق و سنجش روايي پرسشنامه ازطريق نظرخواهي از اساتيد وخبرگان صنعت بانکداري و سنجش پايايي پرسشنامه ازطريق ضريب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 0/901 و حجم پرسشنامه 397 نفر که براي آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها از آزمون کولموگروف اسميرنوف و رگرسيون سلسه مراتبي، از نرم افزار آماري اس پي اس اس و براي مدل يابي معادلات ساختاري از نرم افزار پي ال اس استفاده شده است. نتايج تحقيق توصيفي يا جمعيت شناختي، بيشتر مشتريان مردان، بين 21 تا 41 سال، تحصيلات ليسانس، شغل آزاد، بيشترين استفاده زير يک سال از خدمات بانکي و تجربه مطلوب از بانک ملت، را تشکيل مي دهند. در آمار استنباطي، تبادل اطلاعات بر کيفيت رابطه و تبادل اجتماعي بر کيفيت رابطه، کيفيت رابطه بر پيش بيني تعاملات آينده تأثير مثبت و معناداري دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باقری بهروز، ح.، و دیندارفرکوش، ف.، و گیوریان، ح. (1395). تأثیر بازاریابی رابطه مند بر پیش بینی تعاملات آینده مشتریان و بانک (مورد مطالعه بانک ملت شهر تهران). مدیریت بازاریابی, 10(32 ), 41-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473516Vancouver : کپی

باقری بهروز حسین، دیندارفرکوش فیروز، گیوریان حسن. تأثیر بازاریابی رابطه مند بر پیش بینی تعاملات آینده مشتریان و بانک (مورد مطالعه بانک ملت شهر تهران). مدیریت بازاریابی. 1395 [cited 2021August06];10(32 ):41-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473516IEEE : کپی

باقری بهروز، ح.، دیندارفرکوش، ف.، گیوریان، ح.، 1395. تأثیر بازاریابی رابطه مند بر پیش بینی تعاملات آینده مشتریان و بانک (مورد مطالعه بانک ملت شهر تهران). مدیریت بازاریابی, [online] 10(32 ), pp.41-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473516. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی