برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر محلول پاشي هيوميک اسيد بر ويژگي هاي کمّي و کيفي توده هاي زيره سبز (.Cuminum cyminum L ) تحت رژيم هاي مختلف آبياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي کاربرد هيوميک اسيد و رژيم هاي مختلف آبياري بر خصوصيات کمّي و کيفي سه توده زيره سبز (Cuminum cyminum L. )، آزمايشي به صورت اسپليت پلات فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه پژوهشي گياهان دارويي دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهد در سال 95-1394 اجرا شد. فاکتورهاي آزمايش شامل رژيم هاي آبياري در سه سطح (آبياري کامل، قطع آبياري بعد از مرحله گلدهي و قطع آبياري بعد از مرحله پر شدن دانه)، محلول پاشي هيوميک اسيد با دو غلظت (صفر و 200 ميلي گرم در ليتر) و سه توده زيره سبز (اصفهان، کاشان و سبزوار) بودند. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد که اثر برهم کنش رژيم آبياري× اسيدهيوميک× توده بر صفات وزن خشک تک بوته، عملکرد دانه، شاخص برداشت، کلروفيل a و کل تأثير معني داري داشت. نتايج نشان داد که بيشترين وزن خشک تک بوته و عملکرد دانه در آبياري کامل و کاربرد هيوميک اسيد حاصل شد. توده کاشان داراي بيشترين تعداد شاخه فرعي در بوته، وزن خشک تک بوته، تعداد دانه در چتر، عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک بود. بيشترين درصد اسانس در توده سبزوار مشاهده شد. بالاترين عملکرد دانه (533. 2 کيلوگرم در هکتار) در آبياري کامل با کاربرد هيوميک اسيد در توده کاشان بدست آمد. بيشترين ميانگين عملکرد ماده خشک (230 کيلوگرم در هکتار) نيز در آبياري کامل با کاربرد هيوميک اسيد براي توده سبزوار حاصل شد. بيشترين ميزان کلروفيل a و کل در آبياري بعد از مرحله گلدهي و عدم کاربرد هيوميک اسيد در توده سبزوار مشاهده شد. کاربرد هيوميک اسيد بر صفات مورد ارزيابي معني دار نشد، بيشترين کارايي هيوميک اسيد در آبياري کامل حاصل شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ا.، و امینی دهقی، م.، و فتوکیان، م. (1397). اثر محلول پاشی هیومیک اسید بر ویژگی های کمّی و کیفی توده های زیره سبز (.Cuminum cyminum L ) تحت رژیم های مختلف آبیاری. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 34(1 (پیاپی 87) ), 101-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473501Vancouver : کپی

محمدی امین، امینی دهقی مجید، فتوکیان محمدحسین. اثر محلول پاشی هیومیک اسید بر ویژگی های کمّی و کیفی توده های زیره سبز (.Cuminum cyminum L ) تحت رژیم های مختلف آبیاری. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1397 [cited 2021August01];34(1 (پیاپی 87) ):101-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473501IEEE : کپی

محمدی، ا.، امینی دهقی، م.، فتوکیان، م.، 1397. اثر محلول پاشی هیومیک اسید بر ویژگی های کمّی و کیفی توده های زیره سبز (.Cuminum cyminum L ) تحت رژیم های مختلف آبیاری. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 34(1 (پیاپی 87) ), pp.101-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473501. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 30 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی