برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثر تنوع ژنتيکي در پاسخ مورفو-فيزيولوژيکي و آنتي اکسيداني گونه هاي مختلف آژيلوپس به تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 
چکیده: 
اين آزمايش به­ منظور بررسي اثر تنش خشکي بر محتواي رنگيزه­ هاي فتوسنتزي، وزن ريشه و اندام­ هوايي، محتواي پروتئين کل و فعاليت آنزيم­ هاي آنتي­ اکسيدان آنزيمي و غيرآنزيمي در شش گونه مختلف از جنس Aegilops به­ همراه دو رقم گندم نان مقاوم و حساس به تنش خشکي به عنوان شاهد، در قالب فاکتوريل بر پايه طرح بلوک­ هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. تيمارهاي تنش خشکي در سه سطح عدم تنش (FC=100%)، تنش متوسط (FC=50%) و تنش شديد (FC=25%) اعمال شد. گونه­ هاي Ae. caudata، Ae. triuncialis وAe. cylindricaاز نظر صفات وزن تر و خشک ريشه در شرايط تنش نسبت به رقم شاهد مقاوم سيروان در رتبه بالاتري قرار گرفتند. بيشترين مقدار کلروفيل کل در شرايط تنش متوسط در Ae. cylindrica و Ae. umbellulata و در تنش شديد در گونه Ae. caudata مشاهده شد. در تمام گونه­ هاي مورد مطالعه به جز گونه Ae. umbellulata در اثر تنش خشکي ميزان کاروتنوئيد روند کاهشي نشان داد و گونه Ae. cylindrica نسبت به ساير گونه­ ها از بيشترين مقدار برخوردار بود. بالاترين مقدار آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز در خشکي شديد در گونه Ae. crassa و رقم مقاوم Sirvanو کمترين مقدار آن در گونه Ae. neglecta مشاهده گرديد. بيشترين آنزيم آسکوربات پراکسيداز در خشکي شديد در گونه­ هاي Ae. triuncialis و Ae. caudata و کمترين مقدار آن در گونه Ae. neglecta مشاهده شد. بالاترين مقدار آنزيم گاياکول پراکسيداز در گونه­ هاي Ae. triuncialis، Ae. caudata و رقم مقاوم Sirvan در تنش خشکي مشاهده شد و گونه­ هاي Ae. triuncialis، Ae. caudata و Ae. crassa بيشترين و گونه Ae. umbellulata و رقم حساس Darya کمترين مقدار آنزيم کاتالاز را در خشکي شديد داشتند. در جمع بندي کلي، نظر به اينکه سه گونه Ae. caudata، Ae. Triuncialis و Ae. Cylindrica از نظر اغلب صفات مرتبط با تحمل خشکي ازجمله حجم ريشه، کارتنوئيد و آنزيم­ هاي CAT، GPX و APX بالاترين مقدار را داشتند و هر سه گونه در ژنوم CC مشترک بودند، ازاين رو به نظر مي­ رسد ژنوم CC بتواند ظرفيت بالايي در برنامه­ هاي اصلاحي آينده گندم براي افزايش مقاومت به خشکي داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فابریکی اورنگ، ص.، و شهیدی، ب. (1397). مطالعه اثر تنوع ژنتیکی در پاسخ مورفو-فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گونه های مختلف آژیلوپس به تنش خشکی. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 26(2 (پیاپی 52) ), 254-267. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473419Vancouver : کپی

فابریکی اورنگ صدیقه، شهیدی بتول. مطالعه اثر تنوع ژنتیکی در پاسخ مورفو-فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گونه های مختلف آژیلوپس به تنش خشکی. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1397 [cited 2021August04];26(2 (پیاپی 52) ):254-267. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473419IEEE : کپی

فابریکی اورنگ، ص.، شهیدی، ب.، 1397. مطالعه اثر تنوع ژنتیکی در پاسخ مورفو-فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گونه های مختلف آژیلوپس به تنش خشکی. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 26(2 (پیاپی 52) ), pp.254-267. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473419. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی