برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تنوع ژنتيکي جمعيت هاي بنه (Pistacia atlantica Desf. ) در جنگل هاي زاگرس بر اساس نشانگرهاي مولکولي ISSR، IRAP و SCoT

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
 
چکیده: 
اين مطالعه با هدف ارزيابي تنوع ژنتيکي درون و بين جمعيتي 15 جمعيت بنه (Pistaciaatlantica) شامل 181 ژنوتيپ در جنگل هاي زاگرس با استفاده از 15، 12 و 13 آغازگر به ترتيب از نشانگرهاي مولکولي توالي هاي تکراري ساده مياني (ISSR)، چندشکلي تکثيرشده بين رتروترانسپوزون ها (IRAP) و چندشکلي نواحي هدف کدون شروع (SCoT) انجام شد. در نشانگر ISSR، در مجموع 186 نوار تکثير شد که از اين تعداد 162 نوار (87 درصد) چندشکل بودند. اين برآوردها در نشانگرهاي IRAP و SCoT به ترتيب 143 و 130 (9/90 درصد) و 136 و 120 (88 درصد) بودند. بر اساس نتايج به دست آمده، هر سه نشانگر تنوع ژنتيکي بالايي را در سطح جمعيت نشان دادند (ISSR: 22/0 =h، درصد لوکوس هاي چندشکل= 92/61 درصد؛ IRAP: 25/0 =h، درصد لوکوس هاي چندشکل= 19/74 درصد؛ SCoT: 20/0 =h، درصد لوکوس هاي چندشکل= 09/64 درصد). مقدار عددي ضريب تمايز ژنتيکي بين جمعيتي (Φ St) از نشانگرهاي مورد استفاده يعني ISSR، IRAP و SCoT به ترتيب برابر با 28/0، 23/0 و 22/0 محاسبه شد که نمايانگر بيشتر بودن سهم تنوع ژنتيکي درون جمعيت ها از تنوع ژنتيکي بين جمعيت هاست؛ و تجزيه واريانس مولکولي نيز آن را تأييد کرد. ضعيف بودن تمايز ژنتيکي بين جمعيت ها در مقابل پايه هاي داخل جمعيت ها مي تواند ناشي از جريان ژني گسترده مبتني بر گرده افشاني به کمک باد بين ژنوتيپ هاي بنه در گستره جغرافيايي اين مطالعه باشد. تجزيه خوشه اي UPGMA مبتني بر سه نشانگر مولکولي مورد استفاده، 15 جمعيت P. atlanticaانتخاب شده براي اين مطالعه را در خوشه هاي مجزا تفکيک کرد. آزمون مانتل همبستگي بين فاصله ژنتيکي جمعيت ها و فاصله جغرافيايي آنها را معني دار نشان نداد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شاه قبادی، ه.، و شعبانیان، ن.، و خدیوی، ع.، و رحمانی، م. (1397). مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های بنه (Pistacia atlantica Desf. ) در جنگل های زاگرس بر اساس نشانگرهای مولکولی ISSR, IRAP و SCoT. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 26(2 (پیاپی 52) ), 177-195. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473413Vancouver : کپی

شاه قبادی هانیه، شعبانیان نقی، خدیوی علی، رحمانی محمدشفیع. مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های بنه (Pistacia atlantica Desf. ) در جنگل های زاگرس بر اساس نشانگرهای مولکولی ISSR, IRAP و SCoT. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1397 [cited 2021April17];26(2 (پیاپی 52) ):177-195. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473413IEEE : کپی

شاه قبادی، ه.، شعبانیان، ن.، خدیوی، ع.، رحمانی، م.، 1397. مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های بنه (Pistacia atlantica Desf. ) در جنگل های زاگرس بر اساس نشانگرهای مولکولی ISSR, IRAP و SCoT. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 26(2 (پیاپی 52) ), pp.177-195. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473413>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی