5 SID.ir | شناسايي miRNA ها و ژن هاي هدف مرتبط با آنها در گياه شبدر قرمز (Trifolium pratense)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

شناسايي miRNA ها و ژن هاي هدف مرتبط با آنها در گياه شبدر قرمز (Trifolium pratense)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
ميکروآرنا ها (miRNA) يک رده از RNA هاي تنظيم کننده کوچک دروني و غيرکدکننده پروتئيني که متشکل از حدود 18-22 نوکلئوتيد بوده و تنظيم بيان ژن را در سطح رونويسي و پس از رونويسي ژن بر عهده دارند و طبق تحقيقات انجام شده نقش هاي اساسي در فرايندهاي نموي، زمان گلدهي و پاسخ به تنشهاي زيستي و غيرزيستي ايفا مي کنند. تاکنون روش هاي متفاوتي براي شناسايي miRNA ها، معرفي شده است که عبارتند از: روش نورترن بلات، ريزآرايه، qRT-PCR و روش هاي بيوانفورماتيکي. در اين ميان ساده ترين و کم هزينه ترين روش شناسايي miRNA ها، روش بيوانفورماتيکي مي باشد. در اين مطالعه با يک رويکرد بيوانفورماتيکي با هدف شناسايي miRNA متمايز در گياه شبدر قرمز مبتني بر جستجوي همولوژي بين EST هاي گياه شبدر قرمز و miRNA ها انجام شد. به طوري که ابتدا در آن همه توالي هاي EST هاي گياه شبدر قرمز از بانک اطلاعاتي NCBI در برابر miRNA هاي شناخته شده BLASTn شدند که در نهايت يک miRNA کانديد متمايز در گياه شبدر قرمزشناسايي شد. در مجموع شش ژن هدف پيش بيني شده براي اين miRNA نيز شناسايي شد و اين ژن هاي هدف عمدتا کدکننده مونود هيدرو اسکوربات ردوکتاز1 ) برقراري تعادل گونه هاي فعال اکسيژن در چرخه اسکوربات-گلوتاتيون(، پروتئين FES1 )يک پروتئين حاوي دومين انگشت روي چسبنده به DNA)، پروتئين RHF2A )يوبي کوئيتين ليگاز E3 دخيل در پيشبرد گامتوژنز(، RNA هليکاز وابسته به ATP )تعمير و متابوليسم RNA)، پروتئين هاي انتقالي MFS )تسهيل کننده حرکت املاح کوچک از عرض غشاي سلولي در پاسخ به گراديانت شيمواسمزي( و در نهايت پروتئين AT-hook )يک موتيف متصل شونده به (DNA نيز بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی