برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 213 تا صفحه 239 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ظهور گياهچه ذرت هيبريد سينگل كراس 704 در مزرعه و برخي ويژگي هاي مرتبط اندازه گيري شده در آزمايشگاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور تعيين مناسب ترين آزمون بنيه بذر و گياهچه ذرت هيبريد سينگل كراس 704 با اندازه هاي پهن، متوسط و گرد براي برآورد بنيه رويش گياهچه ها در مزرعه با بررسي و ارزيابي قابليت جوانه زني و شاخص هاي مختلف بنيه بذر و گياهچه در آزمايشگاه، پژوهشي در سال 1379 در مزرعه تحقيقاتي و آزمايشگاه مركزي تجزيه بذر موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج اجرا گرديد. در مزرعه با كاشت بذرهاي سه اندازه مزبور زمان ظهور گياهچه ها، شاخص هاي ظهور و بنيه گياهچه ها، وزن خشك و ارتفاع آن ها اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل آماري داده ها مشخص نمود كه بذرهاي پهن گياهچه هايي با ارتفاع، وزن خشك و ظهور در مزرعه بيشتر ايجاد نمودند. همچنين در آزمايشگاه بذرهاي پهن، متوسط و گرد در سه آزمون تعيين بنيه بذر و گياهچه ذرت شامل آزمون رشد گياهچه، آزمون بنيه بذر در تنش مركب و آزمون سرما قرار گرفته و علاوه بر قابليت جوانه زني، سيزده شاخص مرتبط با قابليت جوانه زني بذر و بنيه بذر و گياهچه تعيين و مشخص گرديد كه تعداد گياهچه هاي غير عادي در آزمون بنيه بذر در تنش مركب بيشتر از دو آزمون ديگر بود. همچنين بررسي همبستگي شاخص هاي مورد بررسي نشان داد كه تعداد گياهچه هاي ظاهر شده در مزرعه با قابليت جوانه زني، متوسط زمان جوانه زني و متوسط جوانه زني روزانه در آزمون رشد گياهچه و سرعت جوانه زني روزانه، متوسط جوانه زني روزانه، وزن خشك گياهچه و شاخص بنيه گياهچه در آزمون بنيه بذر در تنش مركب و تعداد گياهچه هاي عادي، متوسط زمان جوانه زني و سرعت جوانه زني روزانه در آزمون سرما داراي رابطه مثبت هستند. نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام مشخص نمود كه از تعداد گياهچه هاي غير عادي اندازه گيري شده در آزمون بنيه بذر در تنش مركب مي توان به طور مطلوبي در پيش بيني ظهور و استقرار گياهچه هاي ذرت هيبريد سينگل كراس 704 در مزرعه استفاده كرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی