برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  28 , شماره  109 ; از صفحه 147 تا صفحه 166 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تأثيرات کاربري اراضي شهري در ايجاد حجم ترافيک جهت ساماندهي و بازتوزيع فضايي آنها-مطالعه موردي: بافت مرکزي کاشان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 
چکیده: 
امروزه کاربري زمين شهري از جمله عوامل مهم در سيستم شهر است که از طريق شبکههاي ارتباطي و جريانهاي ترافيکي با سيستم حملونقل در ارتباط مستقيم ومتقابل است. در واقع حملونقل و کاربري زمين شهري، يک سيستم را شکل ميدهد بهگونهاي که تصميم در يکي بر ديگري اثر ميگذارد و مديريت در يکي ميتواند درتحقق اهداف ديگري مؤثر واقع شود. هدف از انجام اين تحقيق ارزيابي تأثيرات کاربري اراضي شهري در ايجاد حجم ترافيک، جهت ساماندهي و بازتوزيع فضايي آنها در بافت مرکزي شهر کاشان ميباشد. کاربري آموزشي (دبستان، راهنمايي و دبيرستان) و کاربري درماني بهصورت نمونه در محدوده مرکزي کاشان بررسي شد. روش تحقيق، توصيفي-تحليلي بر اساس هدف کاربردي است و ابزار اصلي گردآوري دادهها مصاحبه با کارشناسان و اطلاعات طبقهبندي شده کاربري اراضي شهرداري است. جهت تجزيه و تحليل دادهها از مدل تحليل شبکه (network analysis) در محيط نرمافزار Arc GIS استفاده شده است. براساس آزمون تعيين محدوده خدماتي در مدل تحليل شبکه، در محدوده مرکزي شهر کاشان 13/13 درصد در حداقل شعاع دسترسي و 68/20 درصد در حداکثر شعاع دسترسي داراي جذب سفر مازاد نسبت بهکل شهر به دليل همپوشاني بيشتر اين کاربريها است. نتايج اين پژوهش ميزان تراکم ترافيک در بخش مرکزي کاشان را نسبت بهکل شهر و نقش کاربري بهداشتي و درماني را در ترافيک بخش مرکزي به دليل همپوشاني نسبت به کل شهر بيان کرده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غلامی بیمرغ، ی.، و حسینی، س.، و شاطریان، م.، و محمدی، ا.، و دهقان جزی، ا. (1398). ارزیابی تأثیرات کاربری اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک جهت ساماندهی و بازتوزیع فضایی آنها-مطالعه موردی: بافت مرکزی کاشان. اطلاعات جغرافیایی, 28(109 ), 147-166. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473393Vancouver : کپی

غلامی بیمرغ یونس، حسینی سیداحمد، شاطریان محسن، محمدی اکرم، دهقان جزی ابوالفضل. ارزیابی تأثیرات کاربری اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک جهت ساماندهی و بازتوزیع فضایی آنها-مطالعه موردی: بافت مرکزی کاشان. اطلاعات جغرافیایی. 1398 [cited 2021July26];28(109 ):147-166. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473393IEEE : کپی

غلامی بیمرغ، ی.، حسینی، س.، شاطریان، م.، محمدی، ا.، دهقان جزی، ا.، 1398. ارزیابی تأثیرات کاربری اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک جهت ساماندهی و بازتوزیع فضایی آنها-مطالعه موردی: بافت مرکزی کاشان. اطلاعات جغرافیایی, [online] 28(109 ), pp.147-166. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473393. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی