برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

برهم کنش تلقيح قارچ ميکوريز Glumus verciforme و عنصر سلنيم بر شاخص هاي رشد و بيوشيميايي گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L. ) در شرايط تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 
چکیده: 
تنش خشکي منجر به کاهش رشد و تغيير شاخص هاي بيوشيميايي گياهان مي شود. به منظور بررسي تأثير تلقيح با قارچ ميکوريز و سلنيم بر کاهش اثرهاي مخرب تنش خشکي، اين آزمايش به صورت اسپليت پلات-فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در شرايط گلخانه اي بر روي گياه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L. ) اجرا شد. فاکتور اصلي شامل سه سطح خشکي براساس حداکثر تخليه مجاز (Maximum Allowable Depletion) (بدون تنش، 0. 75 حداکثر تخليه مجاز و 5/0حداکثر تخليه مجاز) و فاکتورهاي فرعي شامل سلنيم در سه سطح (صفر، 100 ميکروگرم به ازاي هر بوته و 200 ميکروگرم به ازاي هر بوته) و تلقيح با قارچ ميکوريزاي (Glumus verciforme) در دو سطح (بدون قارچ، داراي قارچ) بود. نتايج نشان داد که تنش خشکي موجب کاهش ارتفاع بوته، وزن خشک گياه و سطح برگ شد؛ به طوري که کمترين و بيشترين ميزان اين صفات، به ترتيب در تلقيح با قارچ در 0. 75 حداکثر تخليه مجاز و در شرايط بدون تنش خشکي حاصل شد. در شرايط بدون تنش، ارتفاع بوته، وزن خشک گياه و سطح برگ حاصل از تلقيح با قارچ و سلنيم به طور معني داري بيشتر از شاهد بود. در تمام سطوح تنش خشکي، ميانگين فعاليت آنزيم هاي کاتالاز و پراکسيداز در گياهان تلقيح شده با قارچ همراه با سلنيم به طور معني داري بيشتر از شاهد بود. کمترين ميزان فعاليت آنزيم کاتالاز (25. 06) و کمترين ميزان پراکسيداز (14. 81) در تيمار شاهد بدون قارچ و سلينيم در شرايط تنش 0. 75 حداکثر تخليه مجاز بدست آمد و بيشترين ميزان فعاليت آنزيم کاتالاز (53. 62) در تيمار 200 ميکروگرم سلنيم و تلقيح با قارچ در شرايط بدون تنش و بيشترين ميزان فعاليت پراکسيداز (31. 59) در شرايط تنش 0. 5 حداکثر تخليه مجاز و تلقيح با قارچ و استفاده از 200 ميکروگرم سلنيم بود. همچنين تلقيح با قارچ همراه با کاربرد سلنيم موجب افزايش ميزان پرولين در حدود 1 تا 1. 5 برابر و مالون دي آلدئيد در حدود 1. 3 تا 1. 5 برابر نسبت به شاهد در شرايط تنش خشکي شده است. نتايج نشان داد که حضور ميکوريزا و عنصر سلنيم در شرايط تنش خشکي تأثير مثبتي بر رشد و خصوصيات بيوشيميايي موردمطالعه داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

سلیمی، ق.، و فیضیان، م.، و علی اصغرزاد، ن. (1398). برهم کنش تلقیح قارچ میکوریز Glumus verciforme و عنصر سلنیم بر شاخص های رشد و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L. ) در شرایط تنش خشکی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 35(1 (پیاپی 93) ), 158-169. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473326Vancouver : کپی

سلیمی قباد، فیضیان محمد، علی اصغرزاد ناصر. برهم کنش تلقیح قارچ میکوریز Glumus verciforme و عنصر سلنیم بر شاخص های رشد و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L. ) در شرایط تنش خشکی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1398 [cited 2021April12];35(1 (پیاپی 93) ):158-169. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473326IEEE : کپی

سلیمی، ق.، فیضیان، م.، علی اصغرزاد، ن.، 1398. برهم کنش تلقیح قارچ میکوریز Glumus verciforme و عنصر سلنیم بر شاخص های رشد و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L. ) در شرایط تنش خشکی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 35(1 (پیاپی 93) ), pp.158-169. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473326>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی