4 SID.ir | بررسي تنوع مورفولوژيکي و تأثير چين برداشت در ژنوتيپ هاي چاي کوهي (Stachys lavandulifolia Vahl. )

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع مورفولوژيکي و تأثير چين برداشت در ژنوتيپ هاي چاي کوهي (Stachys lavandulifolia Vahl. )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
چاي کوهي با نام علمي Stachys lavandulifolia Vahl. يکي از مهمترين گياهان دارويي است که در صنايع دارويي و بهداشتي کاربرد داشته و پراکنش زيادي نيز در ايران دارد. به منظور بررسي تنوع مورفولوژيکي و تأثير چين برداشت در ژنوتيپ هاي چاي کوهي، آزمايشي بر روي 41 ژنوتيپ جمع آوري شده از چهار منطقه فريدون شهر، دامنه، سميرم و شهرکرد، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه صنعتي اصفهان اجرا شد. براساس نتايج تجزيه واريانس تفاوت معني داري بين ژنوتيپ ها، چين ها و اثر متقابل ژنوتيپ و چين براي همه صفات مشاهده شد؛ اما بين تکرارها تفاوت معني داري مشاهده نشد. نتايج مقايسه ميانگين داده ها نشان داد که ژنوتيپ دامنه 7 در چين دوم با 3. 33 گرم بيشترين وزن خشک را دارا بود. ژنوتيپ شهرکرد 6 در چين اول با 100 روز بيشترين روز تا گلدهي را داشت. همچنين ژنوتيپ دامنه 20 در چين سوم بيشترين ميزان اسانس (3. 11%) و ژنوتيپ دامنه 17 در چين اول کمترين ميزان اسانس (0. 04%) را داشت. به طور کلي تنوع قابل ملاحظه اي بين ژنوتيپ ها و چين هاي مختلف مشاهده شد. براساس تجزيه خوشه اي ژنوتيپ ها در چين هاي مختلف گروه بندي متفاوتي داشتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی