برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ويژگي هاي مورفولوژيک، ساختار کرک و ارتباط آنها با ميزان اسانس در چهار گونه آويشن (.Thymus sp)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 
در آويشن (Thymus) برگ مهمترين اندام توليدکننده اسانس است و کرک هاي ترشحي غده اي روي سطوح اندام هوايي ظرفيت منحصر به فردي براي سنتز و ترشح مواد مؤثره دارند. در اين بررسي ويژگي هاي مورفولوژيک و انواع ساختار کرک در چهار گونه آويشن شامل T. transcaucasicus، T. carmanicus، T. daenensis و T. armeniacus ارزيابي شدند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس بيانگر اختلاف معني داري بين گونه ها براي صفات طول ساقه، طول و تعداد برگ، وزن تر و خشک بوته، وزن خشک برگ و ساقه، تعداد کرک هاي غده اي برگ، طول کرک، عملکرد و درصد اسانس بود. گونه T. armeniacus بيشترين تعداد کرک را نشان داد، در حالي که بيشترين طول کرک مربوط به گونه T. transcaucasicus بود. بيشترين درصد و عملکرد اسانس به ترتيب در گونه هاي T. carmanicus و T. daenensis ناشي از تعداد کرک غده اي و تعداد برگ بيشتر مشاهده گرديد. نتايج اسکن ميکروسکوپ الکتروني (SEM) نشان داد از بين انواع کرک غده اي در هر چهار گونه مورد نظر تنها کرک غده اي سپري در برگ وجود داشت. ضرايب همبستگي مثبت و معني دار بين تعداد کرک غده اي سطح رويي و زيري برگ با درصد و عملکرد اسانس تأکيدي بر نقش اين ويژگي در توليد اسانس دارد. در تجزيه رگرسيون مرحله اي براي وزن خشک (متغير تابع)، بيشترين ضرايب مثبت رگرسيون مربوط به وزن خشک برگ بود و 97% تغييرات را توجيه نمود. زماني که عملکرد اسانس به عنوان متغير تابع لحاظ گرديد، تنها صفت طول کرک با توجيه 49% از تغييرات اين صفت، وارد مدل شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباسی، ش.، و هوشمند، س.، و میرآخورلی، ن.، و راوش، ر. (1397). ارزیابی ویژگی های مورفولوژیک, ساختار کرک و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (.Thymus sp). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 34(5 (پیاپی 91) ), 859-869. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473263Vancouver : کپی

عباسی شهربانو، هوشمند سعداله، میرآخورلی ندا، راوش رودابه. ارزیابی ویژگی های مورفولوژیک, ساختار کرک و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (.Thymus sp). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1397 [cited 2021October24];34(5 (پیاپی 91) ):859-869. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473263IEEE : کپی

عباسی، ش.، هوشمند، س.، میرآخورلی، ن.، راوش، ر.، 1397. ارزیابی ویژگی های مورفولوژیک, ساختار کرک و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (.Thymus sp). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 34(5 (پیاپی 91) ), pp.859-869. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473263. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی