برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تاريخ کشت و رژيم هاي مختلف آبياري بر خواص فيتوشيميايي سه ژنوتيپ گياه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L. )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تحقیقات زیست فناوری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 
چکیده: 
اين پژوهش به منظور بررسي اثر تاريخ کشت و رژيم هاي مختلف آبياري بر خصوصيات فيتوشيميايي 3 ژنوتيپ گياه گوار به صورت طرح کرت هاي دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با 2 تيمار تاريخ کشت به عنوان عامل اصلي، 4 تيمار رژيم آبياري به عنوان عامل فرعي و 3 ژنوتيپ به عنوان عامل فرعي-فرعي در 3 تکرار انجام شد. بعد از برداشت بذر، عصاره اتانولي تهيه گرديد و مهمترين شاخص هاي فيتوشيميايي شامل ميزان فنول، تانن، ظرفيت آنتي اکسيداني (DPPH)، درصد پروتئين و ويسکوزيته اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که تاريخ کشت و رژيم هاي مختلف آبياري بر روي تمامي صفات فيتوشيميايي اثر معني داري در سطح 1% داشت. درصد پروتئين بذر و درصد صمغ (گالاکتومانان) تحت تأثير تاريخ کشت و رژيم هاي مختلف آبياري قرار گرفت. درصد گالاکتومانان از 33. 8-28% متغير بوده که بيشترين ميزان را تيمار اثرات متقابل تاريخ کشت دوم در رژيم آبياري 4 مرحله اي با 33. 8% به خود اختصاص داد. در بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي، ژنوتيپ سوم (RGC-1066) بيشترين ميزان ظرفيت آنتي اکسيداني و درصد پروتئين صمغ را به خود اختصاص داده است. در مورد ساير خصوصيات مورد بررسي، تفاوت معني داري بين ژنوتيپ ها وجود نداشت. در مجموع، تاريخ کشت دوم (اوايل مردادماه)، RGC-1066 و رژيم آبياري 4 مرحله اي بهترين تيمارها از نظر خصوصيات مورد بررسي بودند. نتايج اين مطالعه نشان داد که کاشت گوار در منطقه مورد مطالعه، از نظر درصد پروتئين و ويسکوزيته صمغ مثبت ارزيابي مي شود و توسعه کاشت آن مي تواند در برنامه زراعي قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مفتاحی زاده، ح.، و حمیداوغلی، ی.، و عصاره، م.، و جوانمردداخلی، م. (1397). اثر تاریخ کشت و رژیم های مختلف آبیاری بر خواص فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L. ). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 34(4 (پیاپی 90) ), 617-628. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473246Vancouver : کپی

مفتاحی زاده حیدر، حمیداوغلی یوسف، عصاره محمدحسن، جوانمردداخلی مجید. اثر تاریخ کشت و رژیم های مختلف آبیاری بر خواص فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L. ). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1397 [cited 2021April17];34(4 (پیاپی 90) ):617-628. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473246IEEE : کپی

مفتاحی زاده، ح.، حمیداوغلی، ی.، عصاره، م.، جوانمردداخلی، م.، 1397. اثر تاریخ کشت و رژیم های مختلف آبیاری بر خواص فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L. ). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 34(4 (پیاپی 90) ), pp.617-628. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473246>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی