نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  27 , شماره  108 ; از صفحه 151 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل اثر نوسان اطلس شمالي بر تغييرپذيري پوشش گياهي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
الگوهاي جوّي بر تغييرات پوشش گياهي مؤثرند. اندکي تغيير در عناصر اقليمي منجر به واکنش سريع گياه و تغيير در رشد آن ميشود. هدف اين مطالعه تحليل ارتباط پوشش گياهي ماه مي (انبوهترين ماه به لحاظ پوشش گياهي) در ايران با الگوي پيوند از دور نوسان اطلس شمالي طي ماههاي ژانويه تا مي است. بدين منظور از دادههاي مقادير پوشش گياهي نرمال شده سنجنده موديس، طي دوره 2001 تا 2014 استفاده شده است. ابتدا ناحيهاي از ايران که داراي متوسط NDVIبالاتر از 2/0 بود، بهعنوان ناحيه داراي پوشش گياهي جدا گرديد. سپس با توجه به شدت و ضعف مقاديرNDVI و به منظور سنجش ميزان حساسيت هر طبقه با الگوي پيوند از دور نوسان اطلس شمالي به سه طبقه با پوشش گياهي تنک، متوسط و انبوه تقسيم گرديد. نتايج نشان داد در طبقات ذکر شده، پراکندگي مقادير همبستگي مثبت و منفي از الگوي مکاني خاصي پيروي نميکند. به منظور ارزيابي بهتر نتايج در هر کدام از نواحي، نقاط با بيشترين و کمترين ضريب همبستگي هر طبقه انتخاب گرديد. بالاترين ارتباط معکوس مقادير ضريب همبستگي در ناحيه تنک مشاهده گرديد که حاکي از حساسيت بالاي پوشش گياهي منطقه تنک به الگوهاي جوّي ميباشد. کاربري اراضي نقاط انتخاب شده نشان ميدهد در بيشتر موارد، مناطق با همبستگي منفي و مثبت به ترتيب مربوط به زمينهاي با پوشش علفزار (پوشش طبيعي) و زمينهاي زراعي (پوشش انسان ساخت) است. از آنجا که در فازهاي منفي الگوي نوسان اطلس شمالي وضعيت پوشش گياهي انبوهتر از فازهاي مثبت الگوي نوسان اطلس شمالي است و با توجه به بالاترين ضريب تعيين بهدستآمده (77/0، در ماه فوريه واقع در استان آذربايجان شرقي)، ميتوان با استفاده از وضعيت نوسان اطلس شمالي در ماههاي زمستان مقادير پوشش گياهي ماه مي را براي نقاط شاخص واقع در استانهاي شمالغرب و غرب تخمين زد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی، م.، و قاسمی فر، ا.، و محمدی، چ. (1397). تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران. اطلاعات جغرافیایی, 27(108 ), 151-164. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473211Vancouver : کپی

رضایی محمد، قاسمی فر الهام، محمدی چنور. تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران. اطلاعات جغرافیایی. 1397 [cited 2022August07];27(108 ):151-164. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473211IEEE : کپی

رضایی، م.، قاسمی فر، ا.، محمدی، چ.، 1397. تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران. اطلاعات جغرافیایی, [online] 27(108 ), pp.151-164. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473211. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی