برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  27 , شماره  108 ; از صفحه 137 تا صفحه 149 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي تغييرات ديناميک کاربري اراضي با استفاده از پردازش شئ گرا تصاوير ماهواره اي و مدلCA-Markov مطالعه موردي: شهر شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
تغييرات کاربري اراضي از جمله فرآيندهاي اجتنابناپذير و محصول واکنش ميان عوامل انساني و طبيعي ميباشد. دادههاي سنجش از دور و روشهاي نوين در زمينه پردازش تصاوير ماهوارهاي به طور گستردهاي براي تعيين نوع، مقدار و محل تغيير کاربري زمين استفاده ميگردد. نقشههاي کاربري اراضي و نقشههاي پيشبيني تغييرات مکاني-زماني کاربري اراضي، تأمين کننده بخش عمدهاي از اطلاعات مورد نياز برنامهريزان و مديران شهري در زمينه اتخاذ تدابير صحيح و تصميمگيريهاي اصولي در جهت نيل به توسعه پايدار شهري ميباشند. در اين مطالعه با پردازش شيگرا تصاوير ماهوارهاي لندست متعلق به سالهاي 1384، 1389 و 1394 به مدلسازي تغييرات ديناميک کاربري اراضي شهر شيراز پرداخته و از مدل تلفيقي زنجيره مارکوف-سلولهاي خودکار در طي دو مرحله، براي پيشبيني تغييرات کاربري اراضي استفادهشده است. در مرحله اول، با استفاده از نقشه کاربري اراضي سالهاي 1384 و 1389، کاربري اراضي سال 1394 پيشبيني گرديد. به منظور صحت سنجي نتايج حاصله، از نقشه کاربري اراضي سال 1394 استفاده و نتايج نشاندهنده دقت 89 درصدي مدل در اين مرحله ميباشد. در مرحله بعد، با تنظيم پارامترهاي مدل طبق مرحله قبل، با استفاده از نقشه کاربري اراضي سالهاي 1389 و 1394 به مدلسازي کاربري اراضي سال 1399 پرداخته شد. نتايج حاصل از بررسي تغييرات صورت گرفته در بازه 20 ساله مورد بررسي، نشاندهنده تغيير مساحت اراضي ساختماني از 38 کيلومترمربع در سال 1384 به 142 کيلومترمربع در سال 1399 ميباشد که حاکي از رشد قابل توجه اراضي مسکوني در محدوده زماني مورد بررسي بوده و نيازمند تدوين برنامههاي اصولي در زمينه بهبود مديريت شهري ميباشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابراهیمی، ح.، و رسولی، ع.، و احمدپور، ا. (1397). مدل سازی تغییرات دینامیک کاربری اراضی با استفاده از پردازش شئ گرا تصاویر ماهواره ای و مدلCA-Markov مطالعه موردی: شهر شیراز. اطلاعات جغرافیایی, 27(108 ), 137-149. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473206Vancouver : کپی

ابراهیمی حمید، رسولی علی اکبر، احمدپور احمد. مدل سازی تغییرات دینامیک کاربری اراضی با استفاده از پردازش شئ گرا تصاویر ماهواره ای و مدلCA-Markov مطالعه موردی: شهر شیراز. اطلاعات جغرافیایی. 1397 [cited 2021August03];27(108 ):137-149. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473206IEEE : کپی

ابراهیمی، ح.، رسولی، ع.، احمدپور، ا.، 1397. مدل سازی تغییرات دینامیک کاربری اراضی با استفاده از پردازش شئ گرا تصاویر ماهواره ای و مدلCA-Markov مطالعه موردی: شهر شیراز. اطلاعات جغرافیایی, [online] 27(108 ), pp.137-149. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473206. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی