4 SID.ir | تأثير کاربرد بيوچار بر عملکرد و اجزاي عملکرد سياه دانه (. Nigella sativa L) در شرايط کم آبياري

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تأثير کاربرد بيوچار بر عملکرد و اجزاي عملکرد سياه دانه (. Nigella sativa L) در شرايط کم آبياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير بيوچار بر صفات کمّي سياه دانه (Nigella sativa L. ) در شرايط کم آبياري، آزمايشي به صورت اسپليت پلات فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. تيمارها شامل آبياري به عنوان عامل اصلي در سه سطح 100% (I1)، 70% (I2) و 40% (I3) نياز آبي و کرت هاي فرعي شامل فاکتور بيوچار در سه سطح شامل بدون بيوچار (B1)، 10 تن در هکتار بيوچار (B2) و 20 تن در هکتار بيوچار (B3)؛ و کود شيميايي در دو سطح شامل بدون مصرف کود (F1) و مصرف کود (F2) بود. نتايج نشان داد که مصرف10 تن در هکتار بيوچار در مقايسه با مصرف20 تن در هکتار، تعداد دانه در بوته و وزن دانه در بوته را به طور معني داري افزايش داد. کاربرد کود شيميايي بر کليه صفات سياه دانه بجز وزن هزاردانه معني دار بود. با وجود معني دار نبودن اثر ساده بيوچار بر عملکرد دانه و بيولوژيک، اثر متقابل آن با کود شيميايي و نياز آبي معني دار شد. در استفاده همزمان 10 تن در هکتار بيوچار به همراه کود شيميايي و آبياري براساس 70% نياز آبي (I2B2F2)، بيشترين ميزان افزايش عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک (به ترتيب با 1356 کيلوگرم در هکتار و 5776 کيلوگرم در هکتار) بدست آمد. به اين ترتيب کاربرد مقدار متعادلي از بيوچار به همراه کود شيميايي به دليل بهبود عناصر غذايي خاک و کاهش آبشويي نيتروژن، علاوه بر تأثير بهينه بر عملکرد، ميزان آب مصرفي در توليد سياه دانه را نيز کاهش داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی