برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

برهم کنش تنش خشکي انتهاي فصل و کاربرد برگي اسموليت ها بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد بابونه آلماني (Chamomilla recutita L. )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير کاربرد برگي اسموليت ها بر عملکرد کمّي و کيفي بابونه آلماني در شرايط خشکي، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در مزرعه مرکز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه شاهد با سه تکرار اجرا شد. تيمارها شامل آبياري به عنوان عامل اصلي در سه سطح ](آبياري پس از 50 (بدون تنش)، 100 (تنش متوسط) و 150 ميلي متر تبخير از تشتک تبخير (تنش شديد)[ و محلول پاشي به عنوان عامل فرعي در هفت سطح ](عدم محلول پاشي (NS)، محلول پاشي با آب مقطر (W)، متيل جاسمونات (75 ميکرومولار= MJ)، ساليسيليک اسيد (2 ميلي مولار= SA)، هيوميک اسيد (2. 5 ليتر در هزار= HA)، گلايسين بتائين (5 ميلي مولار= GB) و گاماآمينوبوتيريک اسيد (50 ميلي مولار= GABA)[ بود. هدايت الکتريکي آب آبياري 4. 8 دسي زيمنس بر متر بود. مقايسه ميانگين ها نشان داد که GABA توأم با تنش شديد بيشترين عملکرد اسانس (3. 07 کيلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد. در گياهان تيمار شده با GABA در تنش شديد شاخص برداشت اسانس به ترتيب افزايش 60 و 58 درصدي نسبت به گياهان تيمار شده با W و NS نشان داد. بيشترين و کمترين شاخص برداشت کاپيتول با 81/70% و 23/28% به ترتيب از ترکيب تيماري GB و بدون تنش و W همراه با تنش شديد بدست آمد. SA، GB و GABA باعث افزايش عملکرد کاپيتول در تنش شديد در مقايسه با تنش متوسط شدند. تنش شديد باعث افزايش معني دار محتواي اسانس از 0. 66% به 1. 13%، کاهش 35 درصدي شاخص برداشت بذر نسبت به تيمار شاهد و کاهش معني دار عملکرد بيوماس نسبت به تنش متوسط شد. MJ و SA در مقايسه با NS، عملکرد بذر را در تنش متوسط افزايش دادند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مسعودی صدقیانی، ف.، و امینی دهقی، م.، و پیرزاد، ع.، و فتوکیان، م. (1397). برهم کنش تنش خشکی انتهای فصل و کاربرد برگی اسمولیت ها بر روی عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Chamomilla recutita L. ). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 34(3 (پیاپی 89) ), 492-509. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473089Vancouver : کپی

مسعودی صدقیانی فرهاد، امینی دهقی مجید، پیرزاد علیرضا، فتوکیان محمدحسین. برهم کنش تنش خشکی انتهای فصل و کاربرد برگی اسمولیت ها بر روی عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Chamomilla recutita L. ). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1397 [cited 2021August05];34(3 (پیاپی 89) ):492-509. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473089IEEE : کپی

مسعودی صدقیانی، ف.، امینی دهقی، م.، پیرزاد، ع.، فتوکیان، م.، 1397. برهم کنش تنش خشکی انتهای فصل و کاربرد برگی اسمولیت ها بر روی عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Chamomilla recutita L. ). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 34(3 (پیاپی 89) ), pp.492-509. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473089. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 34 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی