برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير کاربرد زئوليت، کود هاي زيستي و آلي بر رشد، عملکرد گل و اجزاي عملکرد در کشت ارگانيک گياه دارويي بابونه آلماني (Matricaria chamomilla L. )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران
 
چکیده: 
به منظور ارزيابي اثرات کودهاي زيستي، آلي و زئوليت بر رشد و عملکرد گياه دارويي بابونه (Matricaria chamomilla L. ) آزمايشي به صورت فاکتوريل سه عاملي شامل کود زيستي: باکتري هاي ريزوسفري محرک رشد گياه (Azotobacter chroococcum، Azospirillum lipoferum، Pseudomonas flouresence) (B) در دو سطح (عدم تلقيح= b1 و تلقيح با بذر= b2)، ورمي کمپوست (V) در سه سطح (0=v1، 5=v2 و 10=v3 تن در هکتار) و زئوليت (Z) طبيعي کلينپتيلوليت (Clinoptilolite) در دو سطح (0=z1 و 9=z2 تن در هکتار) در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با دوازده تيمار و سه تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در سال زراعي 1387 انجام شد. مقايسه ميانگين ها توسط آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 5% انجام شد. نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد که بيشترين عملکرد گل (kg/ha13/358)، عملکرد زيستي (kg/ha09/1572)، تعداد گل در بوته (09/61)، قطر گل (mm84/21) و ارتفاع (cm51/45) در تلقيح با کود زيستي بدست آمد. زئوليت تأثير معني داري بر روي تمام صفات يادشده بجز قطر گل و شاخص برداشت داشت. همچنين بيشترين عملکرد گل (kg/ha22/434)، عملکرد زيستي (kg/ha30/1814)، تعداد گل در بوته (71/72)، قطر گل (mm35/22) و ارتفاع (cm91/47) با کاربرد 10 تن ورمي کمپوست بدست آمد. اثر متقابل مثبت و معني داري بر روي عملکرد گل در اثر کاربرد کود زيستي و ورمي کمپوست و همچنين زئوليت و ورمي کمپوست بدست آمد، به طوري که بيشترين عملکرد گل (kg/ha73/448) در تيمار مصرف 10 تن ورمي کمپوست و تلقيح با باکتري (v3b2) و تيمار مصرف 10 تن ورمي کمپوست و زئوليت (kg/ha7/448) در تيمار (v3z2) بدست آمد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صالحی، ا.، و قلاوند، ا.، و سفیدکن، ف.، و اصغرزاده، ا.، و سعیدی، ک. (1395). تأثیر کاربرد زئولیت, کود های زیستی و آلی بر رشد, عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L. ). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 32(2 (پیاپی 76) ), 203-215. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472999Vancouver : کپی

صالحی امین، قلاوند امیر، سفیدکن فاطمه، اصغرزاده احمد، سعیدی کرامت اله. تأثیر کاربرد زئولیت, کود های زیستی و آلی بر رشد, عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L. ). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1395 [cited 2022January21];32(2 (پیاپی 76) ):203-215. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472999IEEE : کپی

صالحی، ا.، قلاوند، ا.، سفیدکن، ف.، اصغرزاده، ا.، سعیدی، ک.، 1395. تأثیر کاربرد زئولیت, کود های زیستی و آلی بر رشد, عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L. ). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 32(2 (پیاپی 76) ), pp.203-215. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472999. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی