نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  10 , شماره  36 ; از صفحه 89 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل بر مولفه هاي موثر در کاهش آسيب پذيري سکونتگاه هاي غير رسمي در برابر زلزله مورد پژوهي: محله فرحزاد منطقه 2 کلان شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد شهر قدس
 
چکیده: 
مقدمه و هدف پژوهش: ابعاد سکونتگاه هاي شهري روز به روز پيچيده تر و به تبع آن ناپايداري در اين سکونتگاه-ها بيشتر شده است. بر اين منوال جامعه شهري، به ويژه در اشکال امروزي و مدرن آن، به طور دائم و گسترده در معرض انواع مختلفي از مخاطرات قرار گرفته است. بخش اعظمي از خسارات ناشي از اين مخاطرات، بيش از آنکه برآمده از رويداد هاي غير منتظره باشند، نتيجه قابل پيش بيني بر هم کنش سه نظام عمده: محيط کالبدي (دربرگيرنده مخاطرات)، ويژگي ها اجتماعي و جمعيتي و افزون بر آن سازو کاره نظام مديريت و برنامه ريزي است. از اين رو هدف پژوهش بررسي وضعيت آسيب پذيري محله فرحزاد و شناسايي مولفه هاي موثر برآن است. محله فرحزاد به دليل وجود اسکان غيرسمي و بافت فرسوده و قرار گيري در نزديکي گسل زمين لزره در صورت وقوع زلزله ميزان خسارات ناشي از آن دو چندان خواهد بود. روش پژوهش: در اين راستا پژوهش حاضر با بهره گيري از روش توصيفي-تحليلي و با تدوين شاخص هاي جامع و به کارگيري مدل AHP در محيط ArcGIS به تحليل آسيب پذيري محله فرحزاد پرداخته است. همچنين اقدام به توزيع پرسشنامه در سطح ساکنان محله شده است. با استفاده از فرمول کوکران با توجه به جمعيت محله حجم نمونه انتخاب شده است. بنابراين براساس جمعيت 5931 نفر 357 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. جهت تحليل پرسشنامه از آزمون هاي پيرسون و رگرسيون استفاده شده است. يافته ها: يافته ها نشان مي دهد کيفيت بنا مهم ترين عامل جهت کاهش آسيب پذيري در برابر زلزله احتمالي است. همچنين مشخص گرديد که محله فرحزاد از نظر آسيب پذيري در وضعيت مطلوبي قرار ندارد به طوري که 28 درصد داراي آسيب پذيري بالا و 13 درصد آسيب پذيري بسيار بالا قرار دارد. در نهايت جهت تحليل مولفه هاي موثر بر کاهش آسيب پذيري از طريق پرسشنامه مورد ارزيابي و براساس آزمون پيرسون و رگرسيون چند متغيره تحليل شده است. نتايج حاصل از تحليل آزمون گوياي آن است که شاخص کالبدي – محيطي در وهله نخست و سپس شاخص مديريت – نهادي عامل موثر در کاهش آسيب پذيري محسوب مي شوند. نتيجه گيري: وجود ضعف هاي اساسي در در ساختار کالبدي محله به ويژه شبکه معابر آن سبب آسيب پذير بالاي محله در مواقع بحران شده است. همچنين از لحاظ مديريت نهادي نيز اين محله داراي چالش هاي زيادي است. لزوم توجه به عامل پيشگري از وقوع بحران به عوامل مديريتي مربوط مي شود به طوري که اجراي مانورهاي آموزشي و نظارت بر ساخت و ساز و. . . مي تواند از ميزان آسيب پذيري محله به شکل جدي بکاهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بزاران لطفی، س.، و رحیمی، م. (1397). تحلیل بر مولفه های موثر در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های غیر رسمی در برابر زلزله مورد پژوهی: محله فرحزاد منطقه 2 کلان شهر تهران. مطالعات مدیریت شهری, 10(36 ), 89-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472870Vancouver : کپی

بزاران لطفی سروش، رحیمی محمود. تحلیل بر مولفه های موثر در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های غیر رسمی در برابر زلزله مورد پژوهی: محله فرحزاد منطقه 2 کلان شهر تهران. مطالعات مدیریت شهری. 1397 [cited 2022May25];10(36 ):89-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472870IEEE : کپی

بزاران لطفی، س.، رحیمی، م.، 1397. تحلیل بر مولفه های موثر در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های غیر رسمی در برابر زلزله مورد پژوهی: محله فرحزاد منطقه 2 کلان شهر تهران. مطالعات مدیریت شهری, [online] 10(36 ), pp.89-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472870. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی