نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  10 , شماره  36 ; از صفحه 41 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

معاصرسازي محلات تاريخي با هدف مکان سازي فضاهاي شهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف پژوهش: يکي از ابعاد معاصرسازي شهري بعد اجتماعي است. تجارب فرهنگي به عنوان محرک در معاصرسازي محسوب مي شود. به همين دليل بازتوليد مکان براي مبناي کاربرد تجارب فرهنگي مي بايستي اساس بسياري از برنامه هاي معاصرسازي باشد. نوشته حاضر تلاشي براي تدوين رويکرد معاصرسازي مکان مبنا است. به نظر مي رسد ميان عوامل زمينه اي، توسعه اي، آينده نگري، تعاملات اجتماعي و بازتوليد ناخودآگاه و رويکرد معاصرسازي مکان مبنا در اينگونه فضاها رابطه معناداري برقرار باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نيازمند برخوردي کيفي است ازاينرو مبناي هستي شناسي تحقيق آزادپژوهي است. در اين مقاله براي ارزيابي روايي محتوايي از نظر متخصصان در مورد ميزان هماهنگي محتواي ابزار اندازه گيري و هدف پژوهش به دور وش کيفي و کمي، استفاده مي شود. براي ارزيابي ميزان پايايي ابزارهاي تحقيق از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. جهت رسيدن به هدف اصلي مقاله به منظور ارزيابي اعتبار ويژگي هاي محيطي تبيين شده از مدلسازي معادلات ساختاري و تحليل عاملي تاييدي استفاده شده است. يافته ها: در آخر مي توان گفت جهت گيري اين پژوهش درزمينه تبيين رويکرد معاصرسازي مکان-مبنا در پنج بعد اصلي «عوامل زمينه اي»، «عوامل توسعه اي»، «عوامل آينده نگري»، «فرآيندهاي اجتماعي»، «بازتوليدناخودآگاه» قابل تعريف مي باشد. نتيجه گيري: به طور کلي مي توان به اين نتيجه رسيد که عامل بازتوليد ناخودآگاه بيشترين تاثير را بر رويکرد معاصرسازي مکان مبنا دارد. دانش محلي، استفاده از مکان و تعاملات و تجارب از معيارهاي تاثيرگذار بر اين فرآيند مي باشند. معيار تعاملات و تجارب روزمره بيشترين تاثير را بر بازتوليد ناخودآگاه و به تبع آن بر فرآيند معاصرسازي مکان مبنا خواهد داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایرانی شاد، ع.، و حبیب، ف.، و مهدوی نژاد، م. (1397). معاصرسازی محلات تاریخی با هدف مکان سازی فضاهای شهری. مطالعات مدیریت شهری, 10(36 ), 41-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472865Vancouver : کپی

ایرانی شاد عارفه، حبیب فرح، مهدوی نژاد محمدجواد. معاصرسازی محلات تاریخی با هدف مکان سازی فضاهای شهری. مطالعات مدیریت شهری. 1397 [cited 2022June25];10(36 ):41-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472865IEEE : کپی

ایرانی شاد، ع.، حبیب، ف.، مهدوی نژاد، م.، 1397. معاصرسازی محلات تاریخی با هدف مکان سازی فضاهای شهری. مطالعات مدیریت شهری, [online] 10(36 ), pp.41-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472865. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 257 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی