برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير عوامل بوم شناختي بر درصد تاج پوشش Astragalus gossypinus در بخشي از مراتع نيمه استپي استان کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 
چکیده: 
اين پژوهش به منظور بررسي مهمترين عوامل بوم شناختي مؤثر بر درصد تاج پوشش گون سفيد (Astragalus gossypinus) در بخشي از مراتع نيمه خشک استان کردستان صورت گرفت. با پيمايش صحرايي سه ناحيه شامل دزلي، نران و گردنه مرواريد به عنوان محدوده مطالعاتي انتخاب شدند. تعداد پلات ها با توجه به ويژگي هاي پوشش گياهي و ساير عوامل محيطي، در منطقه دزلي 6 نقطه معرف نمونه برداري، در منطقه نران 3 نقطه و در گردنه مرواريد 4 نقطه معرف تعيين گرديد. نمونه برداري از پوشش گياهي در هر تيمار به روش تصادفي-سيستماتيک در قالب پلات هاي 1×1 متر و در طول دو ترانسکت بطول 100 متر انجام شد. نمونه گيري از خاک در هر پلات با سه تکرار و از عمق50-0 سانتي متري در پاي گياه و بين پايه ها انجام گرفت. در نمونه هاي خاک فاکتورهاي درصد رس، سيلت، شن، گچ، آهک، هدايت الکتريکي، اسيديته، فسفر، کلسيم، منيزيم، درصد سنگ و سنگريزه، نيتروژن، کربن و پتاسيم اندازه گيري شد. براي بررسي خصوصيات خاک و پوشش گياهي از تجزيه واريانس يک طرفه و به منظور تعيين اثر عوامل محيطي بر درصد تاج پوشش گون از رگرسيون چند متغيره استفاده گرديد. نتايج نشان داد که فاکتورهاي کربن، پتاسيم، اسيديته، منيزيم، فسفر، کلسيم، آهک، ازت، رس، شن، متوسط بارش ساليانه، درصد تاج پوشش در بين رويشگاه هاي مختلف داراي اختلاف معني دار در سطح يک درصد است. ساير فاکتورها از جمله گچ، هدايت الکتريکي در بين رويشگاه هاي مختلف معني داري نشدند. بر اساس نتايج به دست آمده، در نتايج رگرسيوني، آهک، ارتفاع و بارش هر کدام به ترتيب با 25درصد، 12درصد و 7 درصد تغييرات درصد تاج پوشش را توجيه مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فرجی، آ.، و جنیدی جعفری، ح.، و قلی نژاد، ب. (1397). بررسی تأثیر عوامل بوم شناختی بر درصد تاج پوشش Astragalus gossypinus در بخشی از مراتع نیمه استپی استان کردستان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 25(2 (پیاپی 71) ), 427-437. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472822Vancouver : کپی

فرجی آیدین، جنیدی جعفری حامد، قلی نژاد بهرام. بررسی تأثیر عوامل بوم شناختی بر درصد تاج پوشش Astragalus gossypinus در بخشی از مراتع نیمه استپی استان کردستان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1397 [cited 2021April12];25(2 (پیاپی 71) ):427-437. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472822IEEE : کپی

فرجی، آ.، جنیدی جعفری، ح.، قلی نژاد، ب.، 1397. بررسی تأثیر عوامل بوم شناختی بر درصد تاج پوشش Astragalus gossypinus در بخشی از مراتع نیمه استپی استان کردستان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 25(2 (پیاپی 71) ), pp.427-437. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472822>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 35 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی