برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

کاربست رويکرد زمينه گرايي در بازآفريني بافت هاي تاريخي (نمونه موردي: ميدان صاحب الامر تبريز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکد معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
زمينه بافت هاي تاريخي، به عنوان ميراثي از گذشتگان آموزه هايي از خرد جمعي انسان ها را در طول تاريخ به نمايش مي گذارند، از اين رو رهاکردن آن ها، انسان معاصر را از قرار گرفتن در مسير تداوم تاريخي که رمز بقاي هر فرهنگي است، باز مي دارد. ضرورت پژوهش حاضر نيز، از يک سو ارزش و اهميت زمينه بافت تاريخي ميدان صاحب الامر به عنوان يکي از مهمترين فضاهاي معماري و شهري تبريز درگذشته است و از سوي ديگر کالبد نا به سامان وضع موجود مجموعه مذکور، در عصر حاضر بوده است. بر اين اساس هدف اصلي پژوهش، بررسي وضعيت بازآفريني شهري در کالبد امروزي مجموعه صاحب الامر تبريز با توجه به ويژگي هاي زمينه در راستاي پايداري مجموعه، در قالب ارائه راهکارها خواهد بود. الگوي مفهومي مقاله پيش رو بر اساس روش تحقيق توصيفي-تحليلي است و ابتدا با تکيه بر مطالعات کتابخانه اي به تبسيط مفهوم زمينه گرايي و استخراج چهار بعد اصلي زمينه گرايي، شامل بعد کالبدي، بعد تاريخي، بعد اجتماعي-فرهنگي و بعد زيست محيطي و سپس مؤلفه ها و زير مؤلفه هاي مداخله گر هر بعد پرداخته و در ادامه پس از تدوين اهداف بازآفريني در سه مقياس کلان، مياني و خرد، بر پايه مطالعات ميداني و ثبت مستقيم به تحليل وضع موجود مجموعه صاحب الامر به کمک جدول (SWOT) پرداخته شده است. آنچه به عنوان نتايج نهايي پژوهش حاضر حاصل گشته است، در برگيرنده روش عملي به کارگيري رويکرد زمينه گرايي در مقوله بازآفريني و نيز ارزش و اهميت به کارگيري راهکارهاي پيشنهادي در تمامي ابعاد زمينه، به ويژه بعد کالبدي و تاريخي است، زيرا که دو بعد زيست محيطي و اجتماعي-فرهنگي از وضعيت نسبتا مطلوبتري برخودار بوده و راهکارهاي پيشنهادي ارائه شده در اين دو بعد بيشتر مورد پردازش مسئولين و مردم قرارگرفته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 259
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی