3 SID.ir | بررسي ارتباط پوياي بين شوک هاي نفتي و شاخص ريسک کشوري در ايران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط پوياي بين شوک هاي نفتي و شاخص ريسک کشوري در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 
طي ساليان اخير، شاخص ريسک کشوري، يکي از کليدي ترين شاخص هاي اقتصادي مطرح شده است که ارتباطش با ديگر متغيرهاي کلان مورد توجه اقتصاددانان و پژوهشگران قرار گرفته است. از اين رو، پرسش اصلي مطالعه حاضر اين است که آيا ميان شوک هاي سه گانه (عرضه، تقاضاي جهاني و قيمت واقعي) نفت و شاخص ريسک کشوري در ايران رابطه اي وجود دارد؟ بدين منظور، در اين مطالعه، از داده هاي ماهانه ي بازه زماني 2015: 12 – 2002: 1 در چارچوب مدل خودرگرسيون برداري ساختاري (SVAR) استفاده شده است. نتايج حاصل از مطالعه نشان مي دهد که شوک هاي عرضه نفت اثر معناداري بر شاخص ريسک کشوري در ايران ندارند ولي شوک هاي قيمت واقعي نفت خام و تقاضاي جهاني نفت اثرات معناداري بر شاخص ريسک کشوري در ايران دارند به طوري که بيشترين تأثيرپذيري شاخص ريسک کشوري از ميان شوک هاي سه گانه مربوط به شوک هاي قيمت واقعي نفت خام است. علاوه بر اين، نتايج مطالعه بيانگر اين مطلب است که واکنش متغيرهاي عرضه و قيمت واقعي نفت خام نسبت به تغييرات شاخص ريسک کشوري در ايران منفي بوده و واکنش تقاضاي جهاني نفت از تغييرات شاخص ريسک کشوري در ايران مثبت است که اين روابط از لحاظ آماري معنادار نمي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی