برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  9 , شماره  ويژه نامه ; از صفحه 24 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

ارائه مدل آموزش توسعه کارآفريني در مراکز رشد دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد ساری، ساری، ایران
 
چکیده: 
هدف کلي پژوهش حاضر، ارائه مدل آموزش توسعه کارآفريني در مراکز رشد دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان مازندران بود. اين پژوهش از نظر هدف، کاريردي و از نظر روش توصيفي از نوع پيمايشي بود. جامعه آماري آن را کليه رؤساي دانشگاه ها و دانشکده ها، معاونين و مديران گروه هاي تخصصي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان مازندران به تعداد 307 نفر تشکيل دادند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 172 نفر با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با 105 سوال و4 بعد «محتوايي، ساختاري، زمينه اي و فرايندي» و 9 مولفه «مناسبات و روابط، فناوري سازمان، فرهنگ، منابع انساني، زيرساخت، خدمات و حمايت ها، برون دادها، استراتژي ها و فرايندهاي کاري» استفاده شد. روايي صوري و محتوايي ابزار به تاييد متخصصان رسيد و پايايي آن نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 86/0 محاسبه شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون معادلات ساختاري استفاده شد. نتايج نشان داد که؛ بين آموزش توسعه کارآفريني در مراکز رشد با ابعاد محتوايي، ساختاري، زمينه اي و فرايندي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين آموزش توسعه کارآفريني در مراکز رشد با بعد محتوايي رابطه معناداري داشت و مدل ارائه شده نيز داراي برازش مناسب بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حقیقت دوستی سیار، و.، و صالحی، م.، و فلاح، و. (1397). ارائه مدل آموزش توسعه کارآفرینی در مراکز رشد دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران. توسعه ی آموزش جندی شاپور, 9(ویژه نامه ), 24-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472675Vancouver : کپی

حقیقت دوستی سیار وحید، صالحی محمد، فلاح وحید. ارائه مدل آموزش توسعه کارآفرینی در مراکز رشد دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران. توسعه ی آموزش جندی شاپور. 1397 [cited 2021August05];9(ویژه نامه ):24-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472675IEEE : کپی

حقیقت دوستی سیار، و.، صالحی، م.، فلاح، و.، 1397. ارائه مدل آموزش توسعه کارآفرینی در مراکز رشد دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران. توسعه ی آموزش جندی شاپور, [online] 9(ویژه نامه ), pp.24-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472675. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی