نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 43 تا صفحه 61 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي فرايندهاي هيدرولوژيکي با تحليل داده هاي اندازه گيري و مدل هاي شبيه سازي در حوزه هاي آبخيز استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 
چکیده: 
اين پژوهش به منظور ارزيابي فرايندهاي هيدرولوژيکي و ظرفيت هاي آبي منطقه مورد بررسي و فراهم کردن ابزاري براي برآورد آبدهي و شبيه سازي رفتار حوزه هاي آبخيز در استان گلستان به انجام رسيد. با بررسي تعدادي از مدل ها، مدل هاي شبيه سازي SFBM، AWBM2002، SCS و ISDI، پس از انجام اصلاحات و تطبيق با شرايط، انتخاب و در سطح کل حوضه هاي داراي آمار به کار گرفته شد. تحليل نتايج مدل هاي توسعه يافته، پارامترهاي مدل، آستانه شروع رواناب، منحني تداوم جريان، خط برف، شاخص هاي خشکيدگي جريان و شاخص دبي پايه، تهيه و يا انجام شد. نتايج پژوهش نشان داد که مدل-هاي مورد استفاده به خوبي مي توانند مجموع رواناب، آب پايه و رواناب سطحي را در اين حوضه ها شبيه سازي کنند و قادرند با اطلاعات قابل دسترس پاسخ حوضه هاي فاقد آمار را محاسبه کرده و از قابليت خوبي در طراحي و پژوهش برخوردار-باشند. نتايج به دست آمده در برآورد آستانه شروع رواناب، نشان داد که بيشترين مساحت استان داراي آستانه شروع رواناب بين پنج تا 10 ميلي متر است. اين محدوده آستانه شروع رواناب در گستره 61. 51 درصد کل حوضه هاي استان است. هرچه آستانه شروع رواناب کمتر باشد، نشان از قابليت نفوذپذيري کمتر و در نتيجه سيل خيزي بيشتر است، در نتيجه اکثر پهنه هاي حوضه هاي استان مستعد سيل خيزي است. همچنين، نتايج نشان داد که بالاترين مقدار آستانه شروع رواناب در حوضه بندرگز برابر با 20 ميلي متر بوده که دبي ويژه حداکثر لحظه اي آن برابر با 0. 27 متر مکعب بر ثانيه در کيلومتر مربع برآورد شد. کمترين مقدار آن نيز در حوضه هاي آزادشهر و گنبد کاووس به ترتيب برابر با دو و چهار ميلي متر به دست آمده که دبي ويژه حداکثر لحظه اي آن از 0. 16 در حوضه گنبد کاووس تا 0. 26 متر مکعب برثانيه در کيلومتر مربع در حوضه آزاد شهر است. نتايج ديگر پژوهش نشان مي دهد که از بين حوضه هاي مناطق مشابه، حوضه پاياب قطورچاي با مساحت 201. 45 کيلومتر مربع با دبي ويژه حداکثر لحظه اي 0. 49 متر مکعب برثانيه در کيلومتر مربع داراي بيشترين مقدار و حوضه-هاي شور مياني با مساحت 37. 22 کيلومتر مربع و حوضه خليج گرگان با مساحت 291. 62 کيلومتر مربع در محدوده استان با دبي 0. 04 متر مکعب بر ثانيه در کيلومتر مربع داراي کمترين دبي ويژه حداکثر لحظه اي با دوره بازگشت 50 ساله است. نتايج روابط بين آستانه شروع رواناب با عوامل مورفو-اقليمي نشان داد که آستانه شروع رواناب، بيشترين همبستگي را با عمق بارش دارد. نتايج حاصل از مدل خشکي نشان داد که در مرحله اعتبارسنجي مدل با ضريب همبستگي بالا دبي را شبيه سازي کرده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، ف.، و اروندی، س. (1398). ارزیابی فرایندهای هیدرولوژیکی با تحلیل داده های اندازه گیری و مدل های شبیه سازی در حوزه های آبخیز استان گلستان. مهندسی و مدیریت آبخیز, 11(1 ), 43-61. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472611Vancouver : کپی

شریفی فرود، اروندی سمانه. ارزیابی فرایندهای هیدرولوژیکی با تحلیل داده های اندازه گیری و مدل های شبیه سازی در حوزه های آبخیز استان گلستان. مهندسی و مدیریت آبخیز. 1398 [cited 2022August09];11(1 ):43-61. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472611IEEE : کپی

شریفی، ف.، اروندی، س.، 1398. ارزیابی فرایندهای هیدرولوژیکی با تحلیل داده های اندازه گیری و مدل های شبیه سازی در حوزه های آبخیز استان گلستان. مهندسی و مدیریت آبخیز, [online] 11(1 ), pp.43-61. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472611. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی