برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  7 , شماره  21 ; از صفحه 59 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي شاخص هاي هواشناسي و روش هاي درون يابي به منظور پايش و پهنه بندي خشکسالي در مناطق خشک و نيمه خشک (مطالعه ي موردي: حوزه ي آبخيز قم-کهک)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری
 
چکیده: 
خشکسالي پديده اي آرام و خزنده محسوب مي شود که با تأثير در بخش هاي کشاورزي، منابع آب و پوشش گياهي در نواحي مختلف، به خصوص مناطق خشک و نيمه خشک، مي تواند گسترش مناطق بياباني را تسريع کند. يکي از روش هاي بررسي وضعيت خشکسالي در هر منطقه، پايش و پهنه بندي خشکسالي با استفاده از شاخص هاي هواشناسي و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) است. در تحقيق حاضر به منظور بررسي و پايش خشکسالي در منطقه ي مطالعاتي قم-کهک طي دوره ي آماري 29ساله (13671368 تا 13951396)، شاخص هاي خشکسالي مانند شاخص بارش استانداردشده (SPI)، درصد نرمال (PNI)، شاخص دهک (DI)، شاخص Z چيني (CZI) و شاخص نمره ي Z (ZSI) بررسي شدند. سپس با هدف پهنه بندي خشکسالي، روش هاي مختلف درون يابي در تمامي سال هاي دوره ي آماري مورد مطالعه در محيط نرم افزارArcGIS ارزيابي گرديدند. نتايج شاخص هاي مختلف نشان داد که حالت نزديک به نرمال در همه ي ايستگاه ها، طي دوره ي آماري مورد مطالعه، داراي بيشترين فراواني است. بر اساس نتايج شاخص هاي SPI و CZI، بيشترين (7 سال) و کمترين (3 سال) تعداد خشکسالي به ترتيب در ايستگاه هاي کهک و جنت آباد اتفاق افتاده است؛ درحالي که بر اساس شاخص PN بيشترين و کمترين تعداد خشکسالي به ترتيب در ايستگاه هاي قم (9 سال) و جنت آباد (3 سال) مشاهده شد. همچنين نتايج شاخص PN حاکي از عدم وجود دوره ي ترسالي طي دوره ي آماري مورد مطالعه بوده است. بر اساس شاخص ZSI خشکسالي بسيار شديد در منطقه رخ نداده و نتايج ZSI در خصوص فراواني طبقه ي ترسالي بسيار شديد، مشابه نتاج شاخص SPI است. در بين شاخص هاي مورد مطالعه، شاخص SPI مقارن با سال وقوع کمينه ي بارندگي در طول دوره ي آماري رخداد خشکسالي شديد و بسيار شديد را در تمام ايستگاه ها نشان داده، لذا به عنوان مناسب ترين شاخص براي پهنه بندي خشکسالي انتخاب شد. نتايج پهنه بندي نشان داد که در سال هاي آبي 13681369، 13731374 و 13751376 بيشتر منطقه در وضعيت خشکسالي بسيار شديد تا خفيف قرار داشته است. در سال هاي آبي 13881389 و 13951396 نيز در بيشتر سطح منطقه ي مورد مطالعه، خشکسالي خفيف تا شديد رخ داده و تنها در قسمت شرقي منطقه، ترسالي خفيف مشاهده شد؛ درحالي که طي سال هاي آبي 13701371، 13741375 و 13871388 منطقه ي مورد مطالعه، ترسالي متوسط تا شديد را تجربه کرده است. در سال آبي 13891390 نيمه ي شرقي منطقه، ترسالي متوسط و نيمه ي غربي منطقه، ترسالي خفيف را نشان مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارعی، م.، و سلیمانی ساردو، م. (1397). ارزیابی شاخص های هواشناسی و روش های درون یابی به منظور پایش و پهنه بندی خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه ی موردی: حوزه ی آبخیز قم-کهک). مهندسی اکوسیستم بیابان, 7(21 ), 59-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472535Vancouver : کپی

زارعی مهدی، سلیمانی ساردو مجتبی. ارزیابی شاخص های هواشناسی و روش های درون یابی به منظور پایش و پهنه بندی خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه ی موردی: حوزه ی آبخیز قم-کهک). مهندسی اکوسیستم بیابان. 1397 [cited 2021June24];7(21 ):59-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472535IEEE : کپی

زارعی، م.، سلیمانی ساردو، م.، 1397. ارزیابی شاخص های هواشناسی و روش های درون یابی به منظور پایش و پهنه بندی خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه ی موردی: حوزه ی آبخیز قم-کهک). مهندسی اکوسیستم بیابان, [online] 7(21 ), pp.59-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472535. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 28 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی