برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  13 , شماره  34 ; از صفحه 185 تا صفحه 206 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مؤثر بر بزهکاري نوجوانان (مطالعه موردي: نوجوانان پسر 13 تا 19 سال شهر آزادشهر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد آزادشهر، آزادشهر، ایران
 
چکیده: 
بزهکاري نوجوانان با آثار منفي رواني، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي يکي از مسائل مهم اجتماعي ايران است. زيرا ايران از نظر ساختار جمعيتي کشوري با جمعيت نوجوان و جوان است. هدف اين مقاله جستجو درباره بررسي عوامل موثر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر بزهکاري نوجوانان پسر 13-19 ساله شهر آزاد شهر مي باشد. تا با انجام چنين مطالعاتي در شهرهاي ديگر زمينه براي اظهار نظر درباره جامعه ايران فراهم شود. اين مطالعه با رويکرد تحليلي توصيفي از نوع پيمايشي و با کمک آزمون هاي همبستگي f، t و رگرسيون خطي چندگانه انجام گرفته است. پرسشنامه ها ميان 398 نوجوان در محلات جرم خيز توزيع گرديد و پس از تأييد روايي به روش محتوايي و پايايي پرسشنامه ها به کمک آلفاي کرونباخ که برابر 808/0 براي پرسشنامه اول و برابر 83/0 براي پرسشنامه دوم مي باشد، هشت آزمون مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها نشان مي دهد که بين متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با بزهکاري نوجوانان رابطه معني داري وجود دارد. در اين بين، متغيرهاي فقر اقتصادي خانواده، يادگيري اولين بزه و اختلافات خانوادگي رابطه مستقيم و معني دار و متغيرهاي ميزان تحصيلات، نظارت خانواده و فضاي فرهنگي در جامعه رابطه معکوس و معني داري با يزهکاري نوجوانان دارد و همچنين متغير تعداد اعضاء خانواده با يزهکاري نوجوانان رابطه ندارد. همچنين نتايج مطالعه از رگرسيون چندگانه خطي نشان مي دهد که متغير اختلافات خانوادگي با ضريب 306/0، متغير فقر اقتصادي خانواده با ضريب 271/0 و متغير يادگيري اولين بزه با ضريب 266/0 رتبه هاي اول تا سوم و متغير فضاي فرهنگي جامعه با ضريب تأثير 097/0 کمترين مقدار تأثير در بين عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مؤثر بر بزهکاري نوجوانان را داراست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی