برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 761 تا صفحه 772 .
 
عنوان مقاله: 

گزارش فني: مکان يابي عرصه هاي مناسب سامانه پخش سيلاب با استفاده از روش AHP و فناوري GIS، مطالعه موردي: منطقه نعيم آباد، استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
 
چکیده: 
پخش سيلاب يک روش موثر براي افزايش سطح آب هاي زيرزميني، برطرف کردن شرايط بحراني آب هاي زيرزميني و مهار سيلاب نعيم آباد فارس به شمار مي آيد. مهمترين مرحله در انجام موفقيت آميز تغذيه مصنوعي، انتخاب محل هاي تغذيه در منطقه مورد پژوهش مي باشد. در اين پژوهش، از فناوري GIS و روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) استفاده شده است. عوامل نه گانه زمين، شيب، فاصله از جاده، ارتفاع، ضخامت آبرفت، فاصله از آبراهه، نفوذپذيري سطحي، کاربري اراضي و گسل در اين پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. هر لايه با استفاده از روش AHP اولويت بندي شده و لايه هاي مختلف تلفيق شده اند. براي اولويت بندي عوامل نه گانه از نرم افزار expect choices استفاده شده است. نتايج نشان داد که 3. 6 درصد از منطقه نعيم آباد بر اساس روش AHP و فناوري GIS براي اجراي پخش سيلاب مناسب مي باشد. در اين پژوهش، عوامل هيدرولوژي با وزن 0. 687 بيشترين تأثير را در بين معيارهاي اصلي براي تعيين پهنه هاي مستعد پخش سيلاب را دارند و از ميان زيرمعيارهاي اين معيار اصلي، نفوذپذيري سطحي با وزن 0. 558 بيشترين تأثير را دارند، همچنين، زيرمعيار کاربري اراضي داراي وزن 0. 701 بوده که بيشترين وزن در بين زيرمعيارها را داشته است و کمترين وزن در بين زير معيارها به فاصله از جاده با وزن 0. 106 تعلق گرفت که نشان دهنده کمترين تأثير در مکان يابي مناطق مناسب براي پخش سيلاب مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

وقارفرد، ح.، و مقیم، ح. (1397). گزارش فنی: مکان یابی عرصه های مناسب سامانه پخش سیلاب با استفاده از روش AHP و فناوری GIS, مطالعه موردی: منطقه نعیم آباد, استان فارس. مهندسی و مدیریت آبخیز, 10(4 ), 761-772. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472313Vancouver : کپی

وقارفرد حسن، مقیم حسن. گزارش فنی: مکان یابی عرصه های مناسب سامانه پخش سیلاب با استفاده از روش AHP و فناوری GIS, مطالعه موردی: منطقه نعیم آباد, استان فارس. مهندسی و مدیریت آبخیز. 1397 [cited 2021April23];10(4 ):761-772. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472313IEEE : کپی

وقارفرد، ح.، مقیم، ح.، 1397. گزارش فنی: مکان یابی عرصه های مناسب سامانه پخش سیلاب با استفاده از روش AHP و فناوری GIS, مطالعه موردی: منطقه نعیم آباد, استان فارس. مهندسی و مدیریت آبخیز, [online] 10(4 ), pp.761-772. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472313. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 37 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی